Viduramžių kalavijas iš Nevėžio (Kėdainių m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viduramžių kalavijas iš Nevėžio (Kėdainių m.)
Alternative Title:
Medieval Sword from Nevėžis (Kėdainiai Town)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 28, p. 115-120
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Viduramžių kalavijo radinis Nevėžio upės dumble. Ypač svarbus šis radinis yra tuo, kad tokio tipo kalavijai gana retai aptinkami Lietuvos teritorijoje. Istorijos muziejų fonduose šių ginklų taip pat nėra daug, todėl yra įdomus ir istoriškai naudingas kiekvienas naujai surastas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos laikotarpio kalavijas. Šio straipsnio pagrindinis tikslas – aprašyti Nevėžyje rastą kalaviją ir nustatyti jo chronologiją. Straipsnis gausiai paremtas vaizdinę medžiagą – kalavijų nuotraukomis (Nevėžio (Kėdainių m.) kalavijas, Pernarvos (Kretingos r.)) ir brėžiniais (Kretingos kapinyno degintinio kapo 47 planas). Tipologiškai artimiausi Nevėžio (Kėdainių m.) kalavijui yra kalavijai su apskritomis buoželėmis. Chronologiškai Nevėžio (Kėdainių m.) kalavijui yra artimiausi du ginklai: Talsių Vilkumuizos (Talsių r., ežere rastas kalavijas) ir Rokiškio muziejuje saugomas kalavijas (be tikslesnės radimo vietos). Straipsnio pabaigoje autorius apžvelgia minėtąjį kalaviją visos Viduramžių Europos kontekste ir nusprendžia, kad jis datuotinas XIV a. pabaiga – XV a. pradžia. Kadangi tai vienas iš nedaugelio Lietuvoje rastų to laikotarpio ginklų, kurio žinoma tiksli radimo vieta ir aplinkybės, tai Nevėžio (Kėdainių m.) kalavijas yra unikalus ir įdomus tiriant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, ekonomiką, politiką ir kultūrą.Reikšminiai žodžiai: Kėdainiai; Nevėžis; Kalavijai, viduramžių; Viduramžiai; Kėdainiai town; The Nevėžis River; Sword; Medieval Times.

ENThe article deals with the finding of the medieval sword in the sludge of Nevėžis River. It is significant for the fact that such type of swords is found very rarely in the Lithuanian territory. Foundations of history museums possess a poor collection of such swords, thus, every newly found sword, dating back to the times of the Grand Duchy of Lithuania, is useful historically. The article aims at describing the sword found in Nevėžis and specifying its chronology. The article is amply based on visual material, namely pictures of swords (sword of Nevėžis (Kėdainiai town) and Pernarvos (Kretinga Region)) and drawings (plan of Kretinga necropolis scorched grave No 47). Typologically, the closest to Nevėžis (Kėdainiai town) sword are the swords with round pommel. Chronologically, Nevėžis sword is closest to two weapons: the swords kept at Talsi Vilkumuiza (Talsi Region, sword found in the lake) and Rokiškis museums (undetermined precise place of the finding). In the final part the author overviews the mentioned sword in the context of overall Medieval Europe and makes a conclusion that it dates back to the end of 14th century or the beginning of 15th century. Being one of the few arms founded in Lithuania of that time and knowing the exact place and facts of its finding, Nevėžis sword is considered to be unique and interesting for investigation of the history, economics, politics and culture of the Grand Duchy of Lithuania.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1216
Updated:
2018-12-20 23:04:35
Metrics:
Views: 103    Downloads: 19
Export: