On the development of language competence in the context of the European higher education area

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the development of language competence in the context of the European higher education area
Keywords:
LT
Bendravimo gebėjimai; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Paralingvistiniai elementai.; Pristatymas.
EN
Communicative skills; Language proficiency; Learning needs; Paralinguistic elements.; Presentation.
Summary / Abstract:

LTLietuvos aukštųjų mokyklų studentai, pasirinkę bet kurią studijų kryptį ar lygį, įgyja galimybę dalyvauti tarptautinėje ERASMUS programoje, stiprinančioje europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir skatinančioje studentų mobilumą. Studentams siūloma vienam ar dviem semestrams vykti studijuoti į daugiau kaip 2000 universitetų 31 šalyje, bet Klaipėdos universitete ši unikali galimybė jau kelerius metus išnaudojama nepilnai. Pavyzdžiui, 2007/8 m.m. į 224 užsienio universitetuose siūlomas vietas atsirado tik 83 kandidatai. Neoficialus tyrimas parodė, kad studentus baugina akademinių nesėkmių baimė, susijusi su nepakankamu užsienio kalbos mokėjimu bei perspektyva susidurti su nepažįstama kultūra. Taigi straipsnyje siekiama formuluoti pasiūlymus, kokiu būdu užsienio kalbos užsiėmimai galėtų padėti studentams įgyti efektyvias užsienio kalbos vartojimo strategijas ir susipažinti su kultūros formuojama kalbos vartosenos specifika. Viena iš efektyvių būdų tobulinti kalbinio ir tarpkultūrmio bendravimo įgūdžius yra mini viešųjų kalbų (angį. presentation) rengimas ir pristatymas bei diskusijų skatinimas. Literatūroje yra nemaža šios bendravimo formos apibrėžimų; apibendrindami tai galėtume vadinti žodinio bendravimo forma, įtaigiai ir įtikinamai perteikiančią informaciją. Informatyvios, įtaigios ir patrauklios informacijos parengimui būtinas toks kalbos mokėjimo lygis (angį. proficiency level), kurio sudėtinės dalys yra šios kompetencijos.lingvistinė (fonetikos, fonologijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos žinios ir vartojimo įgūdžiai), diskurso (gebėjimas kurti rišlų ir sklandų tekstą bei akcentuoti pagrindines mintis), sociolingvistinė (kalbos vartosenos derinimas prie konkrečios socialinės ir kultūrinės aplinkos) ir strateginė (gebėjimas kompensuoti lingvistinių, sociolingvistinių ir strateginių žinių bei gebėjimų trūkumą). Viešosios kalbos pristatymo sėkmė priklauso ne tik nuo kalbos žinių, bet ir nuo sugebėjimo tinkamai naudoti neverbalinius elementus. Neverbaliniai elementai (intonacija, ritmas, balso tonas, gestai, pozos, vizualinis kontaktas, pauzės ir t. t.) yra ypač svarbūs sėkmingai komunikacijai. Kadangi kai kurie bendravimo elementai įvairiose kultūrose skiriasi, ypač svarbu suteikti žinių apie tuos skirtumus bei ugdyti studentų tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas, supažindinančiomis su bendravimo ypatumais skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. Tad rengiant viešąją kalbą, būtina žinoti žodinio ir rašytinio bei formaliojo ir neformaliojo kalbos stilių skirtumus. Rašytinis diskursas paprastai siejamas su formaliuoju, o žodinis - su neformaliuoju stiliais. Vis dėlto akademiniam jaunimui būtina susipažinti su formaliosios bei neformaliosios komunikacijos skirtumais ir raštiško bei žodinio informacijos pateikimo ypatumais visuose kalbos lygmenyse: fonetiniame, fonologiniame, morfologiniame, sintaksiniame ir leksiniame. [Iš leidinio]

ENStudents of Lithuanian higher schools can become participants of the ERASMUS programme for the mobility of university indents and go to study to over 2, 000 universities in 31 European countries for a certain period of time. That unique chance a professional and personal development has not been especially popular with the students of Klaipėda University for several years in a row: e.g., in 2007, only 87 students registered for 224 places in over 100 European universities. An informal survey two major fears: to fail academically due to inadequate knowledge of a foreign language and to encounter a different culture in general. The author seeks to reflect on the ways to provide students with effective strategies of the use of a foreign language develop their language proficiency (grammatical, discourse, sociolinguistic, and strategic competences), and to familiarize them with the culture linked specificity of the use of language. The article focuses on the teaching to prepare and make presentations as an effective means to improve students' competences and skills of communication in a foreign language and to increase their intercultural awareness. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Teaching English at university : 5 w and 1 h / Laimutė Servaitė. Spring University. Changing education in a changing society. 2007, 1, p. 102-107.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12154
Updated:
2018-12-17 12:10:59
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: