Pirmieji lietuvių styginių kvartetai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmieji lietuvių styginių kvartetai
Alternative Title:
First Lithuanian string quartets
In the Journal:
Menotyra. 2004, Nr.1 (34), p. 1-7
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLietuvių styginių kvarteto muzikos pamatai buvo padėti gana vėlai - tarpukariu (1918-1940 m.). Iki šiol pasigendama atskiros studijos, kurioje būtų analizuojama ši muzika, apžvelgiamos jos atsiradimo ir gyvavimo aplinkybės, nes buvo rašyta tik apie pavienius kūrinius styginių kvartetui (pvz., M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, A. Budriūno ir kt.). Straipsnio tikslas - pasitelkus analitinį istorinį ir aprašomąjį metodus kiek įmanoma plačiau aptarti tarpukario muziką styginių kvartetui, įvertinti jos sukūrimo aplinkybes bei gyvavimo sąlygas. Iš pirmo žvilgsnio lietuvių tarpukario styginių kvartetų pasaulis atrodo neįvairus. Beveik visuose to meto kvartetuose persipina klasikinės ir romantinės muzikos tradicijos. Daugelis kompozitorių kvartete siekė išlaikyti sonatos formos ypatybes: veržlios pagrindinės ir lyriškos arba dainingos šalutinės temos priešpriešą, dažniausiai trijų ar keturių dalių ciklo struktūrą. Styginių kvartetų muzikinė kalba buvo įvairesnė nei jų forma. Vienų kūrinių muzikinė kalba artimesnė klasikams, kitų - romantikams. Be to, ne vienas tarpukario autoriaus styginių kvartetas yra paįvairintas ar persunktas lietuvių liaudies melodijomis, ar jų intonacijomis. Todėl lietuvių liaudies muzikos elementų panaudojimą neabejojant galima laikyti būdingiausia tarpukariu sukurtų styginių kvartetų savybe. Vienintelis J. Kačinskas sąmoningai vengė šios tautinės savo kvarteto priklausomybės.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kamerinė muzika; Styginių kvartetas; Variacijos; Fuga; Kanonas; Instrumentinė pjesė; Lithuanian chamber music; String quartet; Variations; Fugue; Canon; Intrumental piece.

ENThe article analyses the first string quartets by Lithuanian composers, which were produced at the end of the 19th century and in the interwar period (1918-1940). Among these are musical compositions by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Gruodis, Antanas Budriūnas and Juozas Naujalis. The majority of these string quartets were the product of the learning process in the composers' attempt to master compositional techniques. In addition to discussing string quartets and the setting for their creation and existence, the article makes mention of musical compositions and pieces for string quartets written for special occasions (e.g., by Naujalis and Juozas Pakalnis). It also provides the first comprehensive analysis of the quartets by Abelis Klenickis and Jonas Nabažas. The author employs the historical-analytical and descriptive methods of research. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Kamerinė instrumentinė muzika / Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940 / sudarytojas ir ats. redaktorius Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 463-476.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12137
Updated:
2018-12-17 11:21:44
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: