Liberalizmo ir konservatizmo debatų tąsa : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberalizmo ir konservatizmo debatų tąsa: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2004, Nr. 4 (36), p.135-145
Recenzuojama knyga: Liberalizmo tapatumo problemos / Alvydas Jokubaitis. Viln 239 p
Keywords:
LT
Alvydas. Jokubaitis. Liberalizmo tapatumo problemos; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTAlvydo Jokubaičio knyga "Liberalizmo tapatumo problemos" (Vilnius: Versus aureus, 2003) yra vertinga studija iš politikos teorijos, kurioje kritiškai svarstoma moderniojo liberalizmo formų įvairovė. Liberalizmas siejamas tiek su savo klasikine tradicija, tiek su šiuolaikine politine praktika. Liberalizmo politinė filosofija ir ideologija šioje monografijoje vertinama iš kritinės perspektyvos - visų pirma suvokiant liberalizmą kaip konservatizmui oponuojančią minties ir veiksmo sistemą. Be to, pati knyga yra parašyta konservatyvaus teoretiko, kuris šito neslepia nuo pirmojo savo studijos puslapio. L. Donskio straipsnyje polemizuojama su knygos autoriumi, akcentuojant liberalizmo vidinę formų įvairovę, o ypač nurodant istorinius ir konceptualinius skirtumus tarp anglosaksų ir kontinentinio liberalizmo variantų. Straipsnyje minimas poleminio konteksto vaidmuo: viena, kada liberalizmas skleidžiamas kaip teorija, ir kita, kada jis tampa atsaku į tikrovės problemas bei įtampas arba kada juo oponuojama kitoms politinėms ideologijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liberalizmas; Konservatizmas; Nėa.

ENAlvydas Jokubaitis’s book "Liberalizmo Tapatumo Problemos" (Vilnius: Versus Aureus, 2003) is a valuable study in the area of politics theory, which provides a critical consideration of the diversity of forms of the modern liberalism. Liberalism is related both with its classical tradition and the modern political practice. The political philosophy and ideology of liberalism is evaluated in the monograph from the critical perspective – first of all, comprehending liberalism as a system of ideas and actions, opponent to conservatism. In addition, the book itself is written by a conservative theoretician, who does not hide the fact right from the first page of his study. In his article L. Donskis debates the author of the book, emphasizing the internal variation of forms of liberalism and especially stressing the historical and conceptual differences between the Anglo-Saxon and continental versions of liberalism. The article mentions the role of the polemic context: one is when liberalism is disseminated as a theory and another thing is when it becomes a response to the problems and tensions of reality or when it is used to oppose other political ideologies.

ISBN:
9955601027
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12125
Updated:
2018-12-17 11:21:44
Metrics:
Views: 21    Downloads: 12
Export: