Politinė etinė geostrateginių modelių užsienio politikoje refleksija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinė etinė geostrateginių modelių užsienio politikoje refleksija
In the Journal:
Politologija. 2004, Nr. 3 (35), p. 101-125
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Užsienio politika; Saugumo politika; Diplomatija; Geostrategijos; Political ethical reflection; Foreign policy; Diplomacy.
Keywords:
LT
Diplomatija / Diplomacy; Geostrategijos; Saugumo politika; Užsienio politika / Foreign policy.
EN
Political ethical reflection.
Summary / Abstract:

LTKasdieniame gyvenime moraliniai vertinimai persmelkia visas mus supančio pasaulio sritis. Mes pripažįstame, kad egzistuoja bendražmogiškos moralės normos, patikrintos vykstant žmonijos evoliucijai ir priimtinos žmonijos daugumui. Etinių problemų nagrinėjimas tampa vis aktualesnis nūdienos pasaulyje, kai vyksta ne tik fundamentinės tarptautinės sistemos permainos, bet ir požiūrio į anksčiau politikoje vyravusius principus, nuostatas, įsitikinimus, taisykles bei vertybines orientacijas pokyčiai etiniu-moraliniu aspektu. Šie pokyčiai išryškina ne tik naujus tarptautinių santykių bruožus, bet ir užsienio politikos moralės aspektus, kitaip tariant, formuojamos ir vykdomos politikos priemonių bei tikslų etiškumą tarptautiniu mastu. Straipsnyje siekiama pažvelgti į viešąjį administravimą kitu aspektu. Tam tyrimo objektu pasirenkama užsienio politika. Būtent valstybių priimam ų sprendimų ir jų įgyvendinimo užsienio politikoje nagrinėjimas atskleidžia kitą požiūrį į viešąjį administravimą. Žvelgiant iš šios perspektyvos, viešojo administravimo tyrimo analizė iš vidaus politikos perkeliama į tarptautinį lygmenį. Tačiau šio pobūdžio tyrime neatsiribojama nuo vidaus politikos analizės. Abi šios sritys glaudžiai susipynusios ir veikia viena kitą, kadangi valstybę valdo žmonės, kurie planuoja politiką ir rūpinasi jos įgyvendinimu. Taigi žmonių, valdančių valstybę, atlikti darbai tampa valstybės darbais. Straipsnyje šie valstybės veiksmai tarptautinėje arenoje nagrinėjami per etikos prizmę. Šiuo straipsniu siekiama suformuluoti naują tyrimų problemą. [Iš leidinio]

ENThe end of the Cold War showed the geostrategical transformation of the world. We could see how relations between great powers became more ethical. The main subject of the analysis is the ethical problems in realization of foreign policy. Nowadays ethical problems became more important like we see so many crisis, wars, and attacks of terrorists in different places of all over the world. Especially after September 11th, 2001 International terrorism became the most threatening problem for all states (and for USA too). Thus, states of different geostrategy have to collaborate due to reach international security. The article aims to discuss how to administrate international relations due to reach the consensus in more ethical-moral way between states with different geostrategy. The work consists of five parts, in which are discussed various aspects of ethical problems in realization of foreign policy. The analysis of different geostrategical models lets to envisage possibilities of the formation of more common global geostrategical model in the 21st century. Bargains between the greatest powers (G8) attest about ethical reality of global policy. All states understand that security is very important condition of reform and progress, which could be reached just in common efforts of all states. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12120
Updated:
2018-12-17 11:21:43
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: