Lietuvių istorinės sąmonės tyrimų perspektyvos: ideologinis problemos lygmuo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių istorinės sąmonės tyrimų perspektyvos: ideologinis problemos lygmuo
In the Journal:
Politologija. 2004, Nr. 3 (35), p. 84-100
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama vienos iš naujausių istoriografijos krypčių - Vokietijoje pradėtų istorinės sąmonės tyrimų - taikymo lietuvių istorinei sąmonei galimybė. Analizuojamos tokių tyrimų perspektyvos, teoriniai-metodologiniai uždaviniai ir tikslai. Ypatingas dėmesys skiriamas ideologiniam istorinės sąmonės aspektui, konkrečiai - "kairumo" ir "dešinumo" problematikai Lietuvos masinėje sąmonėje per pastarąjį dešimtmetį. Akcentuojamas "kairiojo" ir "dešiniojo" tapatumo santykis su ginama konkrečia praeities versija, Lietuvos politikų siekis manipuliuoti istorijos vertinimais, šiuolaikinės lietuvių istorinės sąmonės polinkis į mitologizavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė sąmonė; Ideologijos; Historical conscience; Ideologies.

ENOne of the brand new areas of historiography are analyzed in the article. Availing of the research of historical conscience launched in Germany, author explores a possibility of applying this new practice to the analysis of Lithuanians' historical conscience. The perspectives, theoretical-methodological objectives and tasks are analyzed in the article. Special attention is drawn to the ideological aspect of a historical conscience, among all - to the problemacy of "left" and "right" in the Lithuanians' mass conscience during the last decade. A relationship between the "left" and "right" identity and a specific version of the past being defended, an attempt by Lithuania's politicians to manipulate the historical perspectives, a tendency toward mythologization as evident in Lithuania's contemporary historical conscience is emphasized. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12119
Updated:
2018-12-17 11:21:42
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: