Konvencinių ginklų kontrolės įtaka Rusijos ir NATO santykiams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konvencinių ginklų kontrolės įtaka Rusijos ir NATO santykiams
In the Journal:
Politologija. 2004, Nr. 2 (34), p. 72-102
Keywords:
LT
Konvenciniai ginklai; Kontrolė.
EN
Conventional arms; Control.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti Adaptuotos įprastinės ginkluotės sutarties Europoje (toliau A-CFE) įtaką NATO ir Rusijos santykiams, NATO plėtros procesui, konvencinių pajėgų balansui Europoje ir saugumo dilemos sprendimui. Analizuojamas galimas Baltijos valstybių prisijungimas prie A-CFE bei šio proceso įtaka NATO ir Rusijos santykiams. Formuojama galima Baltijos valstybių pozicija konvencinių ginklų kontrolės, kuri gali teigiamai arba neigiamai paveikti Rusijos ir NATO santykius, sferoje. Taip pat nubrėžiami sutarties perspektyvos kontūrai, į kuriuos galima atsižvelgti konstruojant saugumo politikos modalumus ateityje. Straipsnio pabaigoje daroma išvada, kad dabartinės redakcijos A-CFE sutartis negali deramai subalansuoti NATO ir Rusijos santykių ir tai sietina su nacionalinių vienetų reakcija į karinių išteklių redistribuciją bei jėgos balanso pokyčių dinamiką. A-CFE lieka politinio proceso priemonė, kurią pasitelkus galima reguliuoti NATO ir Rusijos santykius, tačiau nerevizavus jos nuostatų, sutartis priskirtina „saulėlydžio padariniui", adekvačiai nereaguojančiam į saugumo politikos procesus pasaulyje. [Iš leidinio]

ENThe article aims at revealing the influence of the Adapted Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (hereinafter referred to as the A-CFE) on the relations between NATO and Russia, the NATO development process, the balance of conventional armed forces in Europe and the resolution of the security dilemma, analyzes the potential accession of the Baltic States to the A-CFE and the influence of the process on the relations between NATO and Russia, shapes the potential position of the Baltic States in the area of control of conventional armed forces, which may have a positive or a negative effect on the relations between NATO and Russia and outlines the prospects of the treaty, which can be taken into consideration when structuring the modalities of security policies in the future. At the end of the article the conclusion is presented that the existing edition of the A-CFE is not able to ensure an appropriate balance of the relations between NATO and Russia, which is related to the response of national units to the re-distribution of military resources and the dynamics of changes of the balance of power. A-CFE remains a tool of a political process, employing which the relations between NATO and Russia can be regulated, however in case the provisions of the said treaty are not revised, it can be considered an “aftermath of a sunset”, which fails to provide an adequate response to the processes of security politics in the world.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12114
Updated:
2018-12-17 11:21:41
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: