Vertybinis organizacinės kultūros aspektas viešojo administravimo institucijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybinis organizacinės kultūros aspektas viešojo administravimo institucijose
In the Journal:
Politologija. 2003, Nr. 4 (32), p.70-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Viešas administravimas; Kultūra; Values; Public administration; Culture.
Keywords:
LT
Viešas administravimas; Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama organizacinės kultūros ir jos esminio elemento - vertybių samprata ir svarba viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus organizacine kultūra susidomėta tik 1980 m., plėtojantis naujajam viešajam valdymui bei priėjus prie išvados, kad struktūrinių, strateginių ar kitų pakeitimų nepakanka užtikrinti sėkmingą organizacijos veiklos plėtojimą. Viešojo administravimo institucijose egzistuojanti biurokratinė organizacinė kultūra su jai būdingomis vertybėmis buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant tapti efektyvia ir modernia organizacija. Perėjimas nuo viešajame sektoriuje egzistuojančio biurokratinės kultūros tipo su tvirtai įsišaknijusiomis biurokratinei organizacijai būdingomis vertybėmis naujojo viešojo valdymo, pagrįsto privataus sektoriaus vertybėmis, link yra išties sudėtingas ir painus bei keliantis daug diskusijų. Dažniausiai lig šiol buvo ir yra analizuojama privataus sektoriaus organizacinė kultūra, o organizacinės kultūros tyrimai atliekami didelėse privačiose kompanijose, taip siekiant įtvirtinti ar sukurti bendras organizacines vertybes ir jomis pagrįstą organizacijos misiją, viziją ir ryškų organizacijos įvaizdį. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the concept of the organizational culture and its essential element, i. e. the values and their importance in the public sector. The organizational culture of the public sector was taken interest in only in 1980 with the development of the new public management and after the conclusion was made that the structural, strategic and other changes are not sufficient in order to ensure successful development of activities of an organization. The bureaucratic organizational culture, existing in public administration institutions with its characteristic values was among the main obstacles for becoming an efficient and modern organization. The transition from the type of bureaucratic culture, existing in the public sector with its firmly entrenched values, characteristic of a bureaucratic organization, towards the new public management, based by the values of the private sector, is complicated, intricate and raising a lot of discussions. The organizational culture of the private sector has been most frequently analyzed until present and little studies of the organizational culture were performed at large private companies in order to develop common organizational values and the mission, vision and prominent image of an organization, based by such values.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12103
Updated:
2018-12-17 11:10:36
Metrics:
Views: 43    Downloads: 30
Export: