Viešasis administravimas : politika ir moralė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis administravimas: politika ir moralė: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2003, Nr. 3 (31), p. 146-155
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojama J. Palidauskaitės knyga „Viešojo administravimo etika". Autoriaus nuomone, J. Palidauskaitė nepretenduoja į angažuotos darbe temos konceptualizaciją, o akcentuoja mokomąjį knygos turinio pobūdį. Atsižvelgiant į šio profilio literatūros Lietuvos politikos moksle stygių, darbe plėtojamos idėjos ir teiginiai neabejotinai aktualūs ir vertingi visiems, susijusiems su viešojo administravimo institucijomis ir organizacijomis. Kita vertus, gausus ir kvalifikuotas rėmimasis moderniais užsienio politologų darbais ir šaltiniais savaip apibrėžia, nužymi knygoje nagrinėjamų temų ir problemų apimtis bei kontekstus. Laikydamasi nusibrėžtų metodinių ir didaktinių teksto organizavimo taisyklių, knygos autorė nuosekliai struktūruoja dėstomą medžiagą į septynis skyrius ir trumpą terminų žodynėlį. Reikšmingu vadovėlio turiniui akcentu laikytinas trečiasis skyrius „Etikos problemos ir reakcija į jas", skirtas etikai, kaip viešojo administravimo problemai, formuluoti ir bendriausioms jos raiškos formoms apibūdinti. Analitiškai vertinant J. Palidauskaitės kūrinį, kol kas nelabai galima palyginti jį su analogiškomis Lietuvos mokslo publikacijomis. Straipsnio autorius apgailestauja, kad autorė daugiausia transponuoja vyraujančias anglosaksų politinės etikos tyrinėtojų nuomones ir išvadas, požiūrius ir sprendimų variantus. Tik kai kuriais atvejais knygoje randama moderni Europos politinės kultūros ir etikos idėjų, įžvalgų, principų eksplikacija. Knygoje vyrauja viešojo administravimo paradigma, o etika turi grynai tarnybinį ir tarsi priverstinį pobūdį. Galima tikėtis, kad šis veikalas taps plačių sisteminių politinių tyrimų pradžia ir pavyzdžiu.

ENA review of the book by J.Palidauskaitė, Lithuanian political scientist, “Ethics of public administration”.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12101
Updated:
2018-12-17 11:10:35
Metrics:
Views: 27    Downloads: 12
Export: