Pikto ir blogo žmogaus samprata lietuvių tradicijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pikto ir blogo žmogaus samprata lietuvių tradicijoje
Alternative Title:
Understanding of a wicked man and a malicious man in Lithuanian tradition
In the Journal:
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami abstraktūs vertinamieji kalbos konceptai – blogas, piktas ir geras. Daroma prielaida, kad jų palyginimas gali padėti geriau suprasti pikto ir blogo žmogaus įsivaizdavimą lietuvių pasaulėžiūroje. Analizei pasitelkiami dviejų tipų šaltiniai – lietuvių kalbos žodynų duomenys bei autorės atliktos apklausos duomenys. Žodynuose žodžiai blogas ir piktas dažnai nurodomi kaip sinonimai. Remiantis šių žodžių definicijomis, galima sakyti, kad „blogas“ žmogus yra tas, kuris turi negerų moralinių savybių arba tas, kurio savybės yra netinkamos, prastos. Pikto definicijos šias savybes patikslina. Blogo/pikto ir gero opozicinių prieštarų palyginimas pateikia dar daugiau informacijos. Empirinio tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad „blogas“ ir „piktas“ žmogus suvokiamas panašiai. Kenkimas kitam čia laikoma pačia būdingiausia „blogo“ žmogaus savybe. Teikiant žmogui atributą piktas, nesakoma, kad jis yra blogas, tačiau manoma, jog tiktina, kad jis elgsis blogai. Atributas geras dažniau skiriamas tiems žmonėms, kuriems būdingos priešingos blogam savybė. Vertinamųjų konceptų piktas ir blogas panašumas lietuvių pasaulėvaizdyje, jų bendra opozicija konceptui geras, lemia, kad, pykčio emocija, lietuvių pasaulėžiūroje yra traktuojamas negatyviai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Durnaropės; Tradicijos.

ENThe article analyzes abstract assessment concepts of language - wicked, malicious and kind-hearted. An assumption is made that their comparison would be able to provide a better understanding of the imagination of a wicked man and a malicious man in the Lithuanian world view. Two sources serve as the basis for providing the analysis, i.e. data from the Lithuanian language dictionary and data from a survey carried out by the author. Dictionaries usually introduce the words wicked and malicious as synonyms. Following definitions of the present words, it may be assumed that a “wicked” man is a man of bad moral features or whose features are improper or ill. Definitions of “malicious” provide a detailed explanation of these qualities. A comparison of opposition discrepancies wicked/malicious and kind-hearted provides even more information. Results of empirical research also show that a “wicked” man and a “malicious” man are conceptualized similarly. Harming another is considered to be the most typical feature of a “wicked” man. By calling a man “malicious”, one may not consider him as “wicked” but it is believed that the latter will behave badly. The attribute kind-hearted is assigned to people who have features opposite of wicked. Assessing the concepts wicked and malicious in the Lithuanian world view, their common opposition to kind-hearted determines the fact that the emotion of anger is negative in the Lithuanian world view.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1210
Updated:
2013-04-28 15:26:40
Metrics:
Views: 98
Export: