Vietiniai politinio gyvenimo modeliai ir jų transformacijos : Šiaulių miesto gyventojų stereotipai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietiniai politinio gyvenimo modeliai ir jų transformacijos: Šiaulių miesto gyventojų stereotipai
In the Journal:
Politologija. 2003, Nr. 3 (31), p. 84-104
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami vietinių politinių modelių tyrimai ir jų interpretacijos remiantis politine antropologija ir jos dalimi - vietinio žinojimo kritika. Vietinis žinojimas yra skiriamas nuo ideologijų bei diskursų ir aiškinamas kaip modelių visuma, užtikrinanti sėkmingą įvairių ideologijų, vartotojiškų preferencijų ir tradicijų sąveiką konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku. Vietinis žinojimas sutampa su struktūrine bendruomenės tvarka ir apibrėžia būtinus gerovei užtikrinti hierarchinius santykius, perėjimo ritualus ir jų tvarką, erdvinę ir laikinę įvairių ideologijų ir diskursų sąveikų tvarką. Ji gali būti pažinta fiksuojant ir analizuojant mąstymo stereotipus, kognityvius sindromus, modernius miesto mitus ir legendas, kraštovaizdžio ir miesto simbolius. Pateikiami tyrimo rezultatai atspindi 25-65 metų šiauliečių stereotipus ir kognityvius sindromus, dabartinius miesto mitus. Jų pagrindu rekonstruojami vietiniai politiniai elgesio modeliai. Tyrimo metu išryškėjo lokalumo ir tautiškumo opozicija, vietinių ir globalių interesų sampynos (NVO veikla), nediferencijuoto mąstymo, nemotyvuoto pesimizmo ir paviršutinio šurmulio nuostatos, užtikrinančios maksimalų jautrumą gandų ir legendų stichijai ir mažiau paveikios racionaliai, analitinei informacijai. Išryškėjo gana stiprus precedentinis mąstymas, reikalaujantis kiek vieną naują įrodymą patvirtinti su šia vietove susijusiais atmenamais precedentais. Išryškėjo vis dar išliekantys aukos ir konspiracijos sindromai, šiuo metu rodantys naują tikrovės aiškinimo modelį: klasių susipriešinimo ir suokalbio viziją. Kita vertus, išryškėjo pozityvi nauja tendencija: vis didesnis švietimo vertinimas ir tikėjimas, kad būtent žinios ir švietimas yra krizių įveikimo pagrindas. [Iš leidinio]

ENRelation between Local knowledge and Political Anthropology is considered on the basis of concrete investigation of Šiauliai city inhabitants’ models of life. Local knowledge gives models for interaction between different ideologies, preferences of consumers, and cognitions in a concrete space. Local knowledge coincides with the structural order of society and designates hierarchies, rituals of transition, a space and social structures. One could be understood by explainings tereotypes and cognitive syndromes, analysing prejudices and changes of urban legends, interpreting modern myths and symbols of urban and natural landscape. The investigation has paid attention to stereotypes, syndromes and modern myths of the most politically active (25–65 years old) Šiauliai city population. Methods of investigation: content analyses of Šiauliai city newspapers and ecomments to the e-newspapers, the qualitative interview with 94 people and discussion with 6 correspondents about those problems (3–4 ours every meeting).

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12099
Updated:
2018-12-17 11:10:35
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: