XX amžiaus politinės ir moralinės sąmonės žemėlapis : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX amžiaus politinės ir moralinės sąmonės žemėlapis: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2002, Nr. 4 (28), p. 155-161
Recenzuojama knyga: Laisvės horizontai / Aleksandras Štromas Viln 661 p
Keywords:
LT
Aleksandras Štromas. Laisvės horizontai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity.
Summary / Abstract:

LTAleksandro Štromo knyga Laisvės horizontai (Vilnius: Baltos lankos, 2001, sud. Liūto Mockūno) yra iškilaus lietuvių išeivijos politinio mąstytojo straipsnių rinkinys. Laisvės horizontai, kaip ir anglų kalba parašyti šio iškilaus politinio mąstytojo ir socialinio kritiko veikalai, A. Štromą patalpina galerijoje tų didžiųjų XX a. humanistų, kurie nepasidavė nė vienos politinės ideologijos kerams ir kurie pasirinko ne ideologijas ar juolab jas institucionalizuojančius politinius režimus, o nepriklausomą ir laisvą individą bei jo žmogiškojo orumo gynimą. Šiuo požiūriu tikroji A. Štromo vieta yra šalia tokių totalitarizmo kritikų, laisvės gynėjų ir ikonoklastiškų mąstytojų kaip Hannah Arendt, Raymondas Aronas, Isaiah Berlinas, Leszekas Kołakowskis, Alainas Besançonas ir Karlas R. Popperis. L. Donskio straipsnyje, skirtame A. Štromo knygai aptarti, analizuojamos A. Štromo įžvalgos apie Baltijos šalių nepriklausomybę, Sovietų Sąjungos griuvimą, Holokaustą, kaltę, rusų disidentus ir lietuvių išeivijos politines polemikas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moralė politikoje; Aleksandras Štromas; Antikomunistinės pažiūros.

ENAleksandras Štromas’s book “Laisvės Horizontai” (Vilnius: “Baltos Lankos”, 2001, compiled by Liūtas Mockūnas) is a collection of articles by the prominent political thinker of Lithuanian expatriation. “Laisvės Horizontai”, as well as the studies of the said social critic, written in the English language, place A. Štromas in the same gallery together with all the outstanding humanitarians of the 20th century, who did not surrender to charms of any political ideology and chose the independent and free individual and protection of his human dignity instead of the ideologies or the political regimes, institutionalizing the ideologies. In this regard the place of A. Štromas is besides such critics of totalitarianism, defenders of freedom and iconoclastic thinkers as Hannah Arendt, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Leszek Kołakowski, Alain Besançon and Karl R. Popper. The article by L. Donskis, discussing A. Štromas’s book, analyzes his insights of the independence of the Baltic states, disintegration of the Soviet Union, the Holocaust, the guilt, the Russian dissidents and the political polemics of the Lithuanian expatriation.

ISBN:
9955429453
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12086
Updated:
2018-12-17 11:00:23
Metrics:
Views: 30    Downloads: 19
Export: