Lietuvos Respublikos Prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje
In the Journal:
Politologija. 2002, Nr. 4 (28), p. 36-75
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių įrankių, kurį naudodamas Lietuvos Respublikos Prezidentas gali daryti didesnę įtaką tiek vidaus, tiek užsienio politikai - Konstitucijos ir įstatymų jam suteiktos teisės įstatymų leidybos srityje. Atsižvelgiant į tinkamo įstatymų leidybos proceso svarbą, taip pat turint omenyje tai, kad konstitucinės tradicijos ir konstitucinė praktika Lietuvoje dar nėra galutinai susiformavusios, straipsnyje mėginama ieškoti jų užuomazgų, kad, įvertinus galimus padarinius, reikalingas pataisas būtų galima įgyvendinti nedelsiant. Straipsnyje apžvelgiamos šalies teisės sistemoje ir individualiuose normatyviniuose aktuose įtvirtintos Prezidento teisės, veiklos galimybės ir įgaliojimų ribos. Apžvelgiant devynerių metų Lietuvos politinio gyvenimo tendencijas ir patirtį, taip pat bandoma įvertinti, kokiu mastu ir kokios Prezidentui suteikiamos teisės bei galimybės yra panaudojamos praktikoje. Kartu svarstoma, ar būtų tikslinga didinti Lietuvos Respublikos Prezidento galias, kokios galios galėtų būti išplėstos.Reikšminiai žodžiai: Prezidentas; įstatymų leidyba; Prezidentm legislative process.

ENAmong the most important tools, used by the President of the Republic of Lithuania in order to have a greater influence both on the domestic and foreign policies is the rights in the area of legislation, provided by the Constitution and different laws. Taking into consideration the importance of an appropriate legislative process and the fact that the constitutional traditions and practices in Lithuania are not finalized, the article makes attempts to search for their origins in order to be able to, upon evaluating the potential consequences, implement the necessary amendments immediately. The article provides an overview of the rights, possibilities of activities and limits of authorizations of the President, entrenched in the legal system of the state and individual legal acts. Upon overviewing the trends and experience of the political life of Lithuania of the nine years’ period, attempts are made to evaluate the scope and volume of the rights and possibilities, provided to the President, which are actually effected in practice. In addition it is discussed whether it would be viable to increase the powers of the President of the Republic of Lithuania and which powers might be extended.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12083
Updated:
2018-12-17 11:00:22
Metrics:
Views: 109    Downloads: 26
Export: