Nežinomas Žygimanto Augusto grašis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomas Žygimanto Augusto grašis
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 117-120
Keywords:
LT
16 amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra supažindinti su iki šiol nežinomu Žygimanto Augusto valdymo metais kaldintu lietuvišku grašiu su 1549 metų kaldinimo data. Aptariamas grašis yra saugomas privačioje kolekcijoje, 2001 m. jis buvo rastas Šiaulių apskrityje. Pateikiant metrologinius šios monetos duomenis ir atlikus palyginamąją analizę su kitais 1545–1556 metais Vilniaus kalykloje kaldintais lietuviškais grašiais ir kitomis monetomis, siekiama išsiaiškinti, ar aptariamas grašis nėra to meto klastotė, ar jo kaldinimo metai nėra klaidingi (ar tai ne spaudų raižytojo klaida), bei pagrįsti šios monetos išskirtinumą. Daroma išvada, jog tiriama moneta - Žygimanto Augusto grašis su 1549 metų kaldinimo data - kol kas yra vienintelė žinoma tokia moneta. Metrologiniai šios monetos duomenys liudija, jog tai nėra falsifikatas. Atlikus palyginamąją analizę su kitais 1545–1546 ir 1555–1559 metais Vilniaus kalykloje kaldintais lietuviškais grašiais ir kitomis monetomis paaiškėjo, kad ši moneta su 1549 metų kaldinimo data panašiausia į 1546 metų grašį, todėl galima prielaida, jog šiųjų spaudus raižė tas pats raižytojas. Kol kas dėl istorinių šaltinių ir numizmatinės medžiagos stokos negalima įrodyti, kad moneta kaldinta 1549 metais. Galima prielaida, jog aptariamas grašis galėjo būti kaldintas 1546 metais. Tokiu atveju tai būtų nauja monetos atmaina.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Grašiai; Grašis; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Radiniai, archeologiniai; Radiniai, istoriniai; Raižytojai; Žygimantas Augustas, 1520-1572 (Žygimantas III Augustas; Zigmantas II Augùstas; Zygmunt II August; Sigismund August); Archeology; Engravers; Finding, archeological; Finding, historical; Groat; Pennies; Sigismund Augustus; Year of mintage.

ENIn this article, the groat of Sigismund Augustus, dated 1549, is introduced. The groat was found in Šiauliai district in 2001. So far it is not clear to whether the mint mark year is false or it is an engraver's error. Due to the lack of historic references and numismatic material, the little known coin affords us an opportunity to discuss the issues related to its dating. In addition, metrological data point to the fact that the coin hasn't been forged. The groat of Sigismund Augustus, dated 1549, weight – 2.535 g, diameter – 25 mm, standard – 375. The obverse of the coin bears the head of Sigismundus Augustus and the legend SIGIS AVG REX POL MAG DVX LIT inscribed in between the two rings edging the coin. On the reverse side of the coin the "Vytis" (the mounted knight, the "Vytis", the historical symbol of the Lithuanian state) with the mintage year below and the heraldic symbol of the House of Gediminas underneath is presented. The legend MONETA MAGNI DVCAT LITVA is inscribed in between the two rings edging the coin. Consequently it should be noted, that the coin resembles the groat of 1546 not just in terms of stylistics. Nevertheless, the mintage date 1546 might be argued because the error of upside down 6 "9" is not characteristic of engravers. Nothing else is left, but awaiting for new foundings and an updated information enabling to solve the problem related to the dating of the considered coin. Anyway, the founding is a contribution to the Grand Dutchy of Lithuania coinage history. [text from author]

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12053
Updated:
2022-01-17 11:21:38
Metrics:
Views: 76    Downloads: 3
Export: