Emaliuotas dirbinys iš Prienlaukio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emaliuotas dirbinys iš Prienlaukio
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 62-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologinis dirbinys; Atsitiktinis radinys; Emalis; Emaliuotas kabutis; Emalė; Papuošalas; Prienlaukis; Romėniškas laikotarpis; Archaeological product; Enamel; Lithuania; Ornament; Pendant with enamel inlay; Prienlaukis; Roman period; Stray find.
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Archeologinis dirbinys; Atsitiktinis radinys; Emalė; Emalis; Emaliuotas kabutis; Papuošalas; Prienlaukis; Romėniškas laikotarpis.
EN
Archaeological product; Enamel; Ornament; Pendant with enamel inlay; Roman period.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiamas žalvarinis dirbinys su emaliu iš Prienlaukio (Prienų raj.), saugomas Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje kartu su kitais šioje vietovėje 1966 metais surastais artefaktais. Prienlaukio papuošalą sudaro ratas su 4 stipinėliais, kurių susikirtime yra kvadratas, puoštas raudonu emaliu. Rato skersmuo – 2,8 cm. Ant rato lankelio yra užvertų 6 grandinėlių, padarytų iš trikampio pjūvio vielos narelių, liekanos. Greičiausiai šiam papuošalui priklauso ir ilgesnė grandinėlė su įverta grandimi gale. Skelbiamas dirbinys yra sudėtingesnio papuošalo dalis, galbūt tai kabutis–skirstiklis. Analogijų šiam dirbiniui Lietuvos archeologinėje medžiagoje ir gretimose baltų žemėse nėra. Jis lygintinas su Vidurinės Padnieprės radiniais. 1951 m. netoli kaimo Bolšaja Saltanovka buvo rastas panašus papuošalas. Nors Prienlaukio ir Bolšaja Saltanovkos kabučiai–skirstikliai nėra analogiški, pagal pastarąjį radinį galima atsekti, kaip tokie dirbiniai buvo naudojami. Greičiausiai Prienlaukio kabutis–skirstiklis buvo krūtinės papuošalo dalis. Prienlaukio papuošalas priskiriamas C2 periodui – D periodo pirmajai pusei (III a. antroji pusė – IV a.). Neįmanoma atkurti tikslios Prienlaukio krūtinės papuošalo išvaizdos. Spėjama, kad jis susidėjo iš kelių skirtingų žalvarinių emaliu puoštų dalių. Paties kabučio-skirstiklio kompozicijoje ir puošimo motyvuose matyti dangaus dievybių simbolika. Soliariniai motyvai dažnai pasitaiko ir ant kitų emaliuotų Lietuvos bei kitos romėniškojo laikotarpio ,,barbariškosios“ Europos daiktų.

ENThe publication contains a brass piece with enamel from Prienlaukis (Prienai Region), which is stored in Kaunas Vytautas the Great War Museum together with other artefacts found in this area in 1966. The jewelery of Prienlaukis consists of a circle with 4 spines, in which crossing there is a square decorated with red enamel. Wheel diameter - 2.8 cm. On the roll of the wheel, there are remains of 6 chains closed and made from the triangular incision wire strap. Probably this long jewelry also has a chain with an estimated link at the back. The published item is a part of a more complicated piece of jewelry, perhaps it's a pendant divider. There are no analogues for this work in Lithuanian archaeological material and in the neighboring Baltic lands. It is comparable to the findings of the Middle Dnieper. In 1951, a similar piece of jewelry was found near the village of Bolshaya Saltanovka. Although Prienlaukis and Bolshaya Saltanovka's pendant dividers are not analogous, the latter can trace how such articles were used. Most likely, Prienlaukis's pendant divider was part of the chest jewelry. The jewelry of Prienlauksis is attributed to the C2 period - the first half of period D (second half of the 3rd century- 4th century). It is impossible to restore the precise look of the Prienlaukis chest jewelry. It is believed that it consisted of several different pieces decorated with brass enamel. The symbol of the heavenly divinity can be seen in the compilation and decoration of the pendant divider. Solar motives are often found on other enamelled Lithuanian and other roman period "barbaric" European things.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12050
Updated:
2018-12-17 11:21:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: