Darbo rinka ir jos statistika tarpukario Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinka ir jos statistika tarpukario Lietuvoje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2000, Nr. 3, p. 31-38
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje bandoma panagrinėti padėtį darbo rinkoje ir gyventojų užimtumo bei nedarbo statistikos būklę tarpukario Lietuvoje. Apie tai Lietuvos statistikos metraščiuose sukaupta nemažai informacijos. Pagrindinis dėmesys straipsnyje sutelkiamas situacijos darbo rinkoje įvertinimui tuometinės Lietuvos pramonėje ir žemės ūkyje, analizuojamas gyventojų užimtumas ir nedarbas atskirose ūkio srityse (ekonominėse veiklose), aptariama tuometinės statistikos būklė bei informacijos surinkimo šaltiniai. Straipsnio naujumas pagrįstas tuo, jog jame apžvelgiama, kaip kito darbo rinkos tyrinėjimų problematika, tobulėjo jos pažinimo būdai. Darbo rinkos ir jos statistikos raidos istoriniai aspektai - beveik netyrinėta sfera mūsų šalyje. Įdomus ir reikšmingas šiuo požiūriu yra O. Molienės straipsnis „Lietuvos darbo statistikos raida" [1]. Daugelis darbo statistikos krypčių dabartiniam mokslui menkai težinomos. Norint sudaryti kokio nors tiriamojo reiškinio sociologinį portretą, reikia giliau suvokti ne tik jo prigimtį, bet ir statistinės informacijos susiformavimo šaltinių istorines ištakas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Labour market; Employment and unemployment statistics in Lithuania; Historical aspects of labour market.

ENAn attempt to analyse the situation in labour market as well as the status of employment and unemployment statistics in Lithuania between the two wars is presented. A great amount of information is accumulated in the Lithuanian" statistical annals. The main attention is given to the evaluation of the situation in agriculture and industry during the mentioned period. Employment and unemployment in different economical branches are analysed, the status of statistics as well as sources of information are discussed. Changes of problems touched upon in labour market surveys and ways to improve the means of getting knowledge about labour market are examined. Historical aspects of labour market and its statistics have not yet been given a thorough study in our country. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12016
Updated:
2018-12-20 22:51:39
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: