Politinių partijų įtaka ir ekonominė politika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinių partijų įtaka ir ekonominė politika Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 4 (20), p. 89-114
Summary / Abstract:

LTIšsivysčiusiose demokratinėse visuomenėse ekonomika ir politika yra tarpusavyje glaudžiai susijusios. Ekonominė politika yra priklausoma nuo valdančiųjų partijų ideologinės orientacijos. Šiame straipsnyje bandoma nustatyti valdančiųjų partijų ideologinės orientacijos įtaką realiai ekonominei politikai Keliamas klausimas: ar ekonominis Estijos. Latvijos ir Lietuvos vystymasis yra priklausomas nuo politiniu jėgų išsidėstymo? Straipsnio pradžioje apžvelgiamos Vakarų mokslininkų teorijos ir darbų rezultatai, tapę tyrimo teoriniu pagrindu. Tyrimas paremtas statistine rinkimų rezultatų ir makroekonominių rodiklių analize. Nagrinėjant kiekvieną šalį atskirai, siekiama nustatyti ekonomikos raidos priklausomybę nuo parlamentų (ir vyriausybių) partinės sudėties bei realios ekonominės politikos ir valdančiųjų partijų deklaruojamų ekonominių preferencijų atitikimą. Straipsnio pabaigoje pateikiamas rezultatų apibendrinimas, aptariamos tyrimo problemos ir perspektyvos. [Iš leidinio]

ENIn well-developed democratic societies economics and politics are closely interrelated. The economic politics are dependent on the ideological orientations of the parties in power. The article makes attempts to identify the influence of the ideological orientations of the parties in power on the real economic politics and the question whether the economic development of Estonia, Latvia and Lithuania depends on the placing of political powers is raised. At the beginning of the article the theories and results of studies of Western researchers, which became the theoretic basis for the study, are overviewed. The study is based by the statistical analysis of the results of voting and macroeconomic indicators. When examining each country individually, attempts are made at identification of the dependence of the economic development on the party composition of parliaments and governments and the correspondence of the real economic politics and the economic preferences, declared by the parties in power. At the end of the article the summary of the results is provided and the problems and prospects, pertaining to the study, are discussed.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12009
Updated:
2018-12-17 10:42:01
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: