Kas yra Jonas Elsteris? : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kas yra Jonas Elsteris?: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 3 (19), p. 145-154
Recenzuojama knyga: Socialinių mokslų elementai / Jon Elster Viln 167 p
Summary / Abstract:

LTIšėjus žymaus norvegų socialinio mokslininko, dirbančio Kolumbijos universitete (JAV) Jono Elsterio knygos "Socialinių mokslų elementai" lietuviškam vertimui (V.: Vaga, 2000), straipsnyje lietuvių skaitytojas supažindinamas su jo autoriaus biografija, tyrimais, pažiūrų raida, kuri prasidėjo nuo marksizmo. Dar doktorantūros metais (disertacijos vadovas - žymus prancūzų sociologas Raymondas Aronas) J. Elsteris pradėjo gilintis į neoklasikinę ekonominę teoriją, kad įvertintų K. Marxo ekonominę teoriją šiuolaikinio ekonomikos mokslo požiūriu. Šios studijos davė atsparos tašką konstruktyviai marksistinės teorijos kritikai, išgarsėjusiai "Analitinio marksizmo" vardu (kiti žymūs šios krypties atstovai - G. A. Cohenas, A. Przeworski, J.E. Roemer). Kartu norvegų tyrėjas išgarsėjo kaip vienas XX a. devintajame dešimtmetyje iškilusios racionalaus pasirinkimo prieigos propaguotojų. J. Elsterio darbai išsiskiria interdisciplinarumu ir humanitarine erudicija. Pradėjęs gilintis į vadinamąsias racionalumo patologijas ir anomalijas, jau šio dešimtmečio pabaigoje J. Elsteris nuo racionalaus pasirinkimo prieigos nutolo. Kaip alternatyvą "monistinėms" metodologinėms orientacijoms jis siūlo elgesio "mechanizmų" sąvoką, kuri pagrindžiama "Socialinių mokslų elementuose". [Iš leidinio]

ENUpon publication of the Lithuanian translation of the “Nuts and Bolts for the Social Sciences”, a book by Jon Elster, a well-known Norvegian social scientist, working at Columbia University (USA) (V.: Vaga, 2000), the article gets the Lithuanian reader familiarized with the biography of the author, his studies, development of his worldview, which started from Marxism. Already during his graduate studies (the tutor of his dissertation was the well-known French sociologist Raymond Aron), J. Elster commenced his studies of the neoclassical economic theories in order to evaluate K. Marx’s economic theory in terms of the modern economic science. The studies gave the starting point for a constructive criticism of the Marxist theory, which gained fame as “Analytical Marxism" (other well-known representatives of the trend are G. A. Cohen, A. Przeworski and J. E. Roemer). At the same time the Norvegian scholar became famous as one of the propagators of the rational choice access, which emerged in the eighties of the 20th century. J. Elster’s works distinguish with their interdisciplinarity and humanitarian erudition. Upon commencing getting deeper into the so-called pathologies and anomalies of rationality, J. Elster, already at the end of the eighties, distanced himself from the rational choice access. He suggests the concept of “mechanisms” of behaviour, substantiated in the “Nuts and Bolts for the Social Sciences” as an alternative to the “monistic” methodological orientations.

ISBN:
541501487X
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12005
Updated:
2018-12-17 10:42:00
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: