Modernization of higher education system in the transition society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modernization of higher education system in the transition society
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2002, Nr. 3, p. 86-93
Keywords:
LT
Centrinė Europa (Central Europe); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTApibūdinama šiuolaikinė situacija Lietuvos universitetinių ir profesinių studijų sistemoje, parodomos šios sistemos tobulinimo problemos. Universitetinių ir profesinių studijų tobulinimo galimybės yra vertinamos, atsižvelgiant į Lietuvos integracijos į ES procesus. Be to, šių studijų perspektyvos analizuojamos Rytų ir Vidurio Europos šalims būdingų transformacijų kontekste. Sprendžiant aktualias universitetinių ir profesinių studijų Lietuvoje problemas, išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas šioms aplinkybėms: a) studijų tobulinimo problemos turi būti suvokiamos, svarstomos ir sprendžiamos Lietuvos integracijos į ES bei pačios ES plėtros bei modernizavimo problemų kontekste, ypatingai atsižvelgiant į globalizacijos, informacinės visuomenės formavimosi, naujų konkurencijos formų, naujų technologijų pasklidimo procesus. Toks požiūris leidžia pasiekti, kad studijų sistema Lietuvoje būtų atvira, dinamiška ir adaptatyvi; b) studijų tobulinimas turi būti orientuotas į pozityvių transformacijų visuomenėje aktyvinimą; c) studijos turi būti vykdomos taip, kad Lietuvoje būtų formuojama aukštu pragyvenimo lygiu pasižyminti visuomenė, orientuota į intelektinio darbo, aukštų technologijų kūrimo ir įgyvendinimo, aukštos kokybės produktų gamybos prioritetus; d) studijų sistema turi būti integruota į tarptautines studijų sistemas, visų pirma, į ES šalių studijų sistemą. Nurodomos kryptys, kuriomis būtų tikslinga plėtoti tyrimo ir projektavimo darbus tobulinant studijų sistemą Lietuvoje. Tolimesni universitetinėms ir profesinėms studijoms Lietuvoje plėtoti skirti darbai yra svarbi sąlyga spartinti transformacijas ir integraciją į ES.Reikšminiai žodžiai: Pereinamojo laikotarpio procesai; Universitetinės studijos; Profesinės studijos; švietimo sistema; Rytų ir Centrinės Europos raida; Transition process; University studies; Professional studies; Education system; East and Central European development.

ENThe present state of university and professional education in Lithuania and major problems of its development are outlined. The possibilities of upgrading university and professional studies are evaluated, taking into account the processes associated with the integration of Lithuania into the European Union. In addition, the prospects of education development are analyzed in the context of transitions characteristic of the states of Central and Eastern Europe. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11997
Updated:
2018-12-17 11:00:15
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: