Sacred wood: the contemporary Lithuanian woodcarving revival

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sacred wood: the contemporary Lithuanian woodcarving revival
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2003, 3 (12), p. 173-177
Keywords:
LT
Liaudies menas; Medžio drožyba.
EN
Fok art; woodcarving.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiamas katalogas "Šventas medis: šiuolaikinės lietuvių drožybos atgimimas", kuriame pristatoma lietuvių tautodailininkų skulptūros paroda, eksponuota Elvehjem Dailės muziejuje Medisone (JAV) 1998 m. gegužės 30 - liepos 12 d. Pradžioje pristatoma katalogo struktūra, toliau išsamiai apžvelgiami keturi jame publikuoti straipsniai: 1. Beverly Gordon "Sluoksninės ir šifruotos mintys: lietuvių liaudies metaforinės skulptūros galia", kuriame atskleidžiama skulptūrų svarba, parodoma, kad ši meno forma yra dinamiška ir daugialypė, be perstojo keičiasi ir išreiškia daugelį minčių bei funkcijų; 2. Rūtos Saliklis "Šventas miškas", kuriame aptariama skulptūros tradicija nuo XVII a. iki šių dienų, liaudies skulptūros raida XX a., aptariami kai kurie parodoje eksponuoti darbai, apibūdinami šiuolaikiniai drožėjai, jų kūrybos motyvai, visuomeninė padėtis; 3. Alės Počiulpaitės "Gumbuotos šakos: lietuvių liaudies skulptūra", kuriame trumpai apibūdinama iki 1944 m. klestėjusi liaudies skulptūra ir jos katalikiška ikonografija, nagrinėjama sovietinių metų liaudies skulptūra, jos temų pasikeitimai, prasmės; 4. Mildos Bakšys-Richardson "Lietuvių pakelės koplytėlės", kuriame aptariama mažosios architektūros paminklų kilmė, puošyba, skulptūros. Recenzijos pabaigoje detaliai aprašoma kataloginės leidinio dalies struktūra, kūrinių pateikimo būdas, nuotraukų tematika.

ENThe review provides an overview of the catalogue "Sacred Wood: the Contemporary Lithuanian Woodcarving Revival", which presents the exhibition of Lithuanian folk artists’ sculpture at the Elvehjem Art Museum in Madison (the US), held on 30 May – 12 July, 1998. First the structure of the catalogue is presented, then a detailed overview of the following four published articles is provided: 1. Beverly Gordon’s "Layered and Coded Messages: the Power of Lithuanian Figurative Folk Sculpture", which reveals the importance of the sculptures and shows that the art form is dynamic, multipartite, constantly developing and expressing a lot of ideas and functions; 2. Rūta Saliklis’s "Sacred Wood", discussing the sculpture tradition from the 17th century till the present day, the development of the folk sculpture in the 20th century and some works, exposed at the exhibition and characterizing the modern woodcarvers, their motives and social status; 3. Alė Počiulpaitė’s "Gnarled Branches: Lithuanian Folk Sculptures", providing a brief characterization of the folk sculpture till 1944 and its Catholic iconography and studying the folk sculpture of the Soviet times, development and meanings of its subjects; 4. Milda Bakšys-Richardson’s "Lithuanian Wayside Shrines", which discusses the origins, decorations and sculptures of the monuments of the small architecture. At the end of the review a detailed description of the structure of the catalogue part of the publication, the ways of presentation of the works and subjects of photographs is provided.

ISSN:
1392-4028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11984
Updated:
2018-12-20 22:57:55
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: