Sveikatos sąlygojamos gyvenimo kokybės sisteminė raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos sąlygojamos gyvenimo kokybės sisteminė raida
Alternative Title:
Sistemic development of health stipulated quality of life
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 2, supplement, p. 9-13
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama sveikatos sąlygojamos gyvenimo kokybės sisteminė struktūra ir jos raida su amžiumi. Tyrimui naudotas PSO klausimynas WHOQOL-100. Apklausta 1233 Vilniaus miesto gyventojai. Imtis reprezentatyvi tikimybinė. Duomenys analizuoti faktorinės analizės metodu skaičiuojant koreliacijas tarp visų klausimyno rodiklių. Buvo išskirti šeši latentiniai veiksniai, kurie paaiškino 45,55 proc. bendrosios dispersijos. Nors gauta sisteminė struktūra skyrėsi nuo klausimyno tiesinės struktūros, tyrimas patvirtino raidos tendenciją: didėjant amžiui gyvenimo kokybė prastėja. Prioritetiniu latentiniu veiksniu buvo išskirta įsitikinimų pozicija, kurią formavo dvasinio ir socialinio turinio rodikliai. Jis paaiškino 10,51 proc. bendros dispersijos. Sisteminėje raidoje taip pat svarbų vaidmenį atlieka medicinos paslaugų poreikio latentinis veiksnys, kuris didėja su amžiumi ir ypač sustiprėja po 50 metų amžiaus. Rezultatai rodė, kad apie penkiasdešimtuosius gyvenimo metus įvyksta visų latentinių veiksnių kokybinis virsmas link neigiamų reikšmių. Tai rodo, kad apie 50-sius gyvenimo metus sustiprėja sveikatos sąlygojamos gyvenimo kokybės socialinė rizika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Amžius; Gyvenimo kokybė; Socialinė rizika; Age; Qality of life; Quality of life; Social risk.

ENArticle analyzes health stipulated quality of life systemic structure and its development with the age. The study was carried out using the Quality of life questionnaire WHOQOL-100. 1233 citizens were interviewed of the Vilnius city. Data was analysed by using method of factor analysis to calculate correlation between all indicators in the questionnaire. Six latent factors were identified in which was explained common dispersion of 45,55 percent. Although being received a systematic structure which was different from the liner structure of the questionnaire. The study proved tendency of the development: increasing age, quality of life decline. Priority latent factor was isolated position of belief which was shaped by the spiritual and social indicators. It does explained the common dispersion of 10,51 percent. In Systemic evolution as well as the important role of the latent demand for medical services is a factor which increases with age and especially worse after 50 years of age. The results showed that in the fifty’s years of life occurs a qualitative transformation of latent factors toward negative values. This shows that in 50 years of life the health stipulated social risk of quality of life are strengthens. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11967
Updated:
2021-02-25 09:43:32
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: