Įsisteigimo teisė ir Lietuvos integracija į Europos Sąjungą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įsisteigimo teisė ir Lietuvos integracija į Europos Sąjungą
Alternative Title:
Right of establishment in the light of Lithuania's integration into the European Union
In the Journal:
Politologija. 2001, Nr. 1 (21), p. 74-110
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas įsisteigimo teisės pagal EB sutarties 43 (buv. 52) straipsnio nuostatas įgyvendinimo Lietuvos teisės aktuose problemoms. Įsisteigimo teisė sudaro Europos vidaus rinkos pamatinį pagrindą. Ši teisė yra labai svarbi ne tik Europos Bendrijų valstybėms narėms, bet ir Europos Sąjungos asocijuotoms valstybėms. Tai rodo faktas, kad įsisteigimo teisę įtvirtinančios nuostatos yra visose Europos (asociacijos) sutartyse, kurios nustato Europos Bendrijų ir asocijuotųjų šalių tarpusavio santykių pagrindus. Taip pat ir Europos sutarties su Lietuva IV skyriaus II skirsnis yra skirtas steigimuisi. Tačiau Lietuvos Derybinėje pozicijoje beveik visiš- kai nenagrinėjami Europos Bendrijų valstybių narių subjektų įsisteigimo Lietuvoje klausimai, todėl logiškai kyla klausimas, ar Lietuvos teisės aktai, susiję su užsienio subjektų įsisteigimu, yra nepriekaištingai suderinti su Europos Bendrijų įsisteigimo srities teisės aktais, ar paprasčiausiai Lietuvoje įsisteigimo teisei skiriamas per mažas dėmesys. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos teisės aktai ir jų projektai, susiję su įsisteigimo teise (Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties ir jį pakeičiančio ir papildančio įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas .Dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kt.), jų ir ES teisės atitikimo požiūriu. Daroma išvada, kad Lietuvoje nemažai galiojančių teisės nuostatų nesuteikia užsieniečiams iš Europos Bendrijų tokio pat statuso kaip Lietuvos subjektams, taip pat analizuojami būdai pašalinti šiuos trūkumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos integracija į ES; ES teisės harmonizacija; įsisteigimo teisė; Lithuania's integration in EU; Harmonization of EU law; Right of establishment.

ENThe right of establishment set up in Article 43 (former 52) of the EC Treaty is a fundamental of the European common market because the latter is possible only if self-employed persons and companies have the right to move without restrictions in the economic space, including the right to choice their residence and business place in the territory of all Member States of the European Community as they deem necessary to satisfy their exclusively economic motives. Therefore, the right of establishment is very important for Member States of European Communities as well as to the States associated with the European Union. The provisions on that right are included into all European (Association) agreements designated to establish the basis of the relations between the European Union and associated countries. The European Agreement with Lithuania as well also contains the provisions that are related to the right of establishment. However, the issues concerning the establishment in Lithuania of natural persons and companies from the Member States of the European Communities are not sufficiently dealt with in Lithuania's Position Paper on the Accession Negotiations with the EU. Therefore, it is logical that the question arises if the legal acts of Lithuania related to the right of establishment are in full compliance with the EU law or the right of establishment has not yet been a subject of sufficient examination.The article deals with existing and draft Lithuania's legal acts (for instance, the Law on the Status of Foreigners and its draft amendments as well as relevant acts of the Government) related with the right of establishment. The author examines their compliance with the corresponding provisions of the EU law. Afterwards she comes to the conclusion that because of its importance the right of establishment deserves more attention in Lithuania's Position Paper on the Accession Negotiations with the EU as a lot of legal provisions of Lithuania are still not in compliance with the relevant provisions of the EU law. Therefore, it should be stressed that as soon as possible the same legal status in the field of establishment should be provided for the natural and legal persons from the Member States of the European Communities that is granted by national laws for natural and legal persons of Lithuania. The author also pays the attention to the fact that now only the establishment of legal persons from the Member States of the European Communities is not subject to practical discrimination of those persons. That is a result of the harmonisation of Lithuanian laws last with the EU law during last 10 years. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11953
Updated:
2018-12-17 10:51:04
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: