Ūkinė veikla Veprių valsčiuje : pramonė, verslas, prekyba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkinė veikla Veprių valsčiuje: pramonė, verslas, prekyba
In the Book:
Vepriai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2010. P. 429-449. (Lietuvos valsčiai ; kn. 19)
Keywords:
LT
20 amžius; 18 amžius.
Summary / Abstract:

LTAnkstyviausias žinomas Veprių pramoninės dirbtuvės paminėjimas yra iš XVIII a. pabaigos. Apie 1770-1780 metus Ukmergės apskrityje naujakuriai iš Lenkijos steigė smulkias pramonines ir amatininkų dirbtuves, tarp jų ir Vepriuose. Ji gaminusi dalgius, skiltuvus, peilius bei kitus smulkius metalinius daiktus. Pramoninės veiklos Veprių valsčiuje ištakos sietinos su jame buvusių dvarų ūkiais: tai Veprių ir Bečių dvaro malūnai, Veprių lentpjūvė, Veprių dvaro alaus darykla ir spirito varykla, plytinė. Veprių valsčiuje žemės yra nepalankios žemdirbystei, tačiau smėlis, žvyras, akmenys, molis tinkami statybai, kelių tiesimui, ir tai atsiliepė ūkinės veiklos Veprių valsčiuje pobūdžiui. Tarpukariu pradėti eksploatuoti durpynai. Veprių dvarininkai ne sykį savo ūkinius reikalus mėgino pataisyti brangiausiu krašto turtu - mediena. 1937-1939 m. miškai buvo kertami paliekant tik stagarus. Nuo 1952 metų mišką pradėta sparčiai atsodinti. Tarpukariu Vepriuose veikė dvi parduotuvės. Sovietmečiu Vepriuose kurį laiką tebeveikė dalis tarpukario ar net dvaro laikų gamybos įmonių (pieninė, malūnai). Pirmaisiais nepriklausomybės metais ūkinė veikla Veprių seniūnijoje vis dar telkėsi apie kolūkį. 1992 m. jo bazėje įsikūrė dvi bendrovės - Sližių ir Veprių. Deja, jos išsilaikė palyginti neilgai. 1989-1995 m. čia veikė prieštaringai vertinama asociacija „Vepriai“. Atkūrus nepriklausomybe, Vepriuose radosi iniciatyviu žmonių, kurie laisvos rinkos sąlygomis ėmėsi savarankiškos ūkinės veiklos. Vepriuose veikia keli stiprūs ūkiai ir dvi kaimo turizmo sodybos.Reikšminiai žodžiai: Kaimo turizmas; Maisto ir gėrimų pramonė; Naudingosios iškasenos; Pramonė; Prekyba; Prekyba, valstietis, Vepriai, Lietuva; Prekybos įmonės; Valsčius; Vepriai; Veprių valsčius; Verslas; Ūkininkai; Ūkinė veikla; Ūkis; Alimentary and drink industry; Busines; Business; Country tourism; District; Economical activity; Economics activities; Economy; Farmers; Industry; Industry, commerce; Lithuania; Mineral; Peasant; Trade; Trade enterprise; Vepriai; Vepriai district; Vepriai region; Vepriai valsčius; Vepriai volost.

ENThe reference to the earliest known industrial workshop in Vepriai dates back to the end of the 18th century. In around 1770–1780, new settlers of Ukmergė County from Poland established small industrial and craft workshops. Vepriai was not an exception. They produced scythes, strikers, knives and other small metal items. The origins of industrial activities in Vepriai rural district are to be related to the households of the estates located there: Vepriai and Bečiai Estate mills, Vepriai sawmill, Vepriai Estate beer brewery and distillery, brickworks. Soil in Vepriai is not good for agriculture, yet sand, gravel, stones and clay are suitable for construction and roads. This determined the nature of economic activities in Vepriai. Operation of peatbogs started in the inter-war period. The estate owners of Vepriai attempted several times to improve their economic affairs by means of the most expensive treasure in the area, timber. Over 1937–1939, forests were cut and only sticks were left. Rapid reforestation started in 1952. There were two shops in Vepriai in the inter-war period. Some production enterprises, established in the inter-war period or even dating back to the heyday of the estates, (a dairy, mills) operated for a certain period of time in Vepriai in the Soviet period. At the start of independence, economic activities in Vepriai Ward were still focussed on the collective farm. In 1992, two companies, Sližiai and Vepriai, established on its basis. Unfortunately, they operated for a rather short period of time. Over 1989–1995, the notorious association “Vepriai” operated there. Upon restoration of independence, proactive people in Vepriai started independent economic activities in the free market. Several strong farms and two rural tourism cottages operate there.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11896
Updated:
2013-04-28 17:22:25
Metrics:
Views: 18
Export: