Valstybė, rinka ir viešoji politika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybė, rinka ir viešoji politika
Alternative Title:
State, market and public policy
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 3 (19), p. 114-139
Keywords:
LT
Valstybės institucijos; Viešoji politika.
EN
Institutions; Economy; Puplic policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje "Valstybė, rinka, ir viešoji politika" teigiama, kad viešosios politikos turinį ir procesą veikia daugybė veiksnių. Autoriaus tikslas - pateikti dviejų viešąją politiką įtakojančių veiksnių teorinę analizę. Pirmasis išskirtas veiksnys - skirtingos viešosios politikos sampratos. Amerikietiška ir europietiška viešosios politikos sampratos skiriasi, nes grindžiamos skirtingais teoriniais požiūriais į valstybę. Remiantis P. Muller idėjomis, straipsnyje yra išskiriamos Government ir Etat sampratos, istoriškai turėjusios reikšmingos įtakos viešosios politikos supratimui ir praktikai. Parodoma, kad šios sampratos yra sąlygotos skirtingai susiklosčiusios valstybės ir pilietinės visuomenės sąveikos. Antrasis viešosios politikos turinį įtakojantis veiksnys - nesibaigianti politikos teoretikų ir praktikų diskusija apie tai, kiek valstybės valdžia gali ir turi kištis į spontaniškai susiklostančią rinkos tvarką. Išskiriami trys istoriniai valstybės intervencijos į rinkos santykius bei jos teorinio pagrindimo etapai. Taip pat aptariama biurokratijos kaip valdymo mechanizmo reikšmė viešojoje politikoje.

ENThe article "Valstybė, Rinka ir Viešoji Politika" states that the content and processes of public politics are determined by multiple factors. The author aims at presentation of a theoretical analysis of two factors, influencing public politics. The first factor is the different concepts of public politics. The American and European concepts of public politics are different, since they are based by different theoretical views of the state. According to P. Muller’s ideas, the article distinguishes the concepts of Government and Etat, which historically had a significant influence on the comprehension and practice of public politics. The article shows that the concepts were determined by the interrelation between the state and the society, which was developed in different ways. Another factor, influencing the content of public politics is the neverending politics theoreticians and practicians’ discussion on the extent the state authorities can and must intervene into the market processes, which emerge spontaneously. Three historical phases of intervention into market relations by the state and its theoretical substantiation are distinguished. In addition, the article discusses the significance of bureaucracy, as a managing mechanism, in public politics.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos nustatymo teoriniai aspektai / Jūratė Baltušnikienė, Algirdas Astrauskas. Viešoji politika ir administravimas. 2009, Nr. 28, p. 7-22.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11890
Updated:
2018-12-17 10:41:59
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: