Politikos mokslas ir studijos Klaipėdos universitete: Lietuvos kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politikos mokslas ir studijos Klaipėdos universitete: Lietuvos kontekstas
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 1 (17), p. 97-110
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Politikos mokslas; Klaipėdos universitetas.
Keywords:
LT
Mokslas / Science; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPolitikos mokslo institucionalizacijai ir raidai Lietuvoje būdingas policentriškumas. Politikos moksliniai tyrimai ir studijos vyksta Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos universitetuose. Klaipėdos universitetas vienas pirmųjų pradėjo politikos mokslinius tyrimus ir studijas. Straipsnyje apžvelgiama politikos mokslo ir studijų raida Klaipėdos universitete, analizuojami vykdomų mokslinių tyrimų ir studijų programos ypatumai. Klaipėdos universitetas, kuris savo veiklos metus skaičiuoja drauge su II Lietuvos Respublika, 1992 m. pirmasis pradėjo pirmą nuoseklią politikos mokslo1 bakalauro studijų programą, o 1996 m. - politikos mokslo magistrantūros studijų programas, priimdamas į studijas asmenis, kurie turėjo nuoseklių politikos mokslo bakalauro studijų pasirengimą. Tad politikos mokslo studijoms KU būdinga tai, kad jos nebuvo pradėtos kaip asmenų, turinčių nepolitologinį išsilavinimą, perkvalifikavimas ar gretutinės krypties studijos. Bet svarbiausia yra tai, kad politikos studijos KU reiškia politikos studijų ir mokslo pasklidimą ne tik tradiciniuose Lietuvos akademiniuose centruose. Tokia decentralizacija padėjo pamatus ne tik akademinei konkurencijai, bet ir švietėjiškos veiklos, demokratinės politinės kultūros spartesniam ugdymui. Klaipėda tapo vienu liberalios politinės orientacijos jėgų židiniu. Atskiras dėmesys straipsnyje skiriamas politikos mokslo ir studijų perspektyvų Lietuvoje vertinimui.

ENPolycentricity is typical of the institutionalisation and development of political science in Lithuania. Political scientific research and studies are conducted at Vilnius, Kaunas and Klaipėda Universities. Klaipėda University was among the first ones to start political scientific research and studies. The article reviews the development of political science and studies at Klaipėda University, analyses the peculiarities of scientific research and studies performed. Klaipėda University, which was established together with the 2nd Republic of Lithuania, was the first one to introduce a consistent bachelor-degree study programme of political science in 1992, and the master-degree study programmes of political science, which admitted persons, having completed a consistent bachelor-degree studies in political science, in 1996. Therefore, it is characteristic of political science studies at KU that they were not introduced as the studies for requalification of persons without education in political science or minor studies. But the most important thing is that political studies at KU mean the spread of political studies and science not only in Lithuanian traditional academic centres. Such decentralisation laid foundations not only for academic competition but also for educational activities, faster development of democratic political culture. Klaipėda became one of the foci of the forces of liberal political orientation. Specific attention is paid to the assessment of the prospects of political science and studies in the article.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Political science in Lithuania / Alvydas Jokubaitis, Raimundas Lopata. Political science in Europe at the beginning of the 21st century / editors Barbara Krauz-Mozer, Małgorzata Kułakowska, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj. Kraków: Jagiellonian University Press, 2015. P. 267-285.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11875
Updated:
2018-12-17 10:41:56
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: