Kontušo juostos ir Lietuva : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontušo juostos ir Lietuva: recenzija
In the Journal:
Menotyra. 2007, t. 14, Nr. 3, p. 92-94
Keywords:
LT
18 amžius; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Aleksandros Aleksandravičiūtės recenzija Gražinos Marijos Martinaitienės knygai "Kontušo juostos Lietuvoje" (2007). Knygoje M. Martinaitienė apibendrino beveik dviejų dešimtmečių trukmės darbą tyrinėjant šią specifinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų kultūros paveldo dalį. Leidinys gali tapti parankine muziejininkų, paminklosaugininkų bei taikomosios dailės tyrėjų darbo knyga. Drauge tai išskirtinio patrauklumo albumas, kurio estetinį žavesį nulemia pačių kontušinių juostų meninės ypatybės. XVIII a. audiniai - visos Europos tekstilės istorijos acme, ypač dėl jų atspalvių subtilumo, kolorito įvairovės bei atlikimo technikų sudėtingumo. Šiais atžvilgiais kontušo juostos, rytų ir vakarų (persų, turkų bei prancūzų) šilko audimo tradicijų lydinys, įamžina paskutinįjį naujųjų amžių tekstilės žydėjimo blyksnį. Aštuoniuose knygos skyriuose pateikta juostų specifikos, kilmės ir atskirų audybos dirbtuvių charakteristika bei istorija. Vienas skyrius aptaria rusiškų kušakų sklaidą LDK, vienas - kontušo juostų likimą XIX-XX amžiais. Knygą papildo septynios šaltinių publikacijos - originalūs tekstai ir vertimai, dokumentuojantys LDK juostų gamybos eigą. Pusę tomo užima iliustruotas Lietuvoje išlikusių vertingiausių juostų ir dirbinių iš jų katalogas. Taip pat M. Martinaitienė pagrindė arba pati sukūrė kelias dešimtis iki šiol lietuvių kalboje neegzistavusių terminų, reikalingų atskiriems juostų tipams, sudėtinėms juostos dalims ir ornamentikos elementams įvardyti.Reikšminiai žodžiai: Kontušo juostos; Gražina Marija Martinaitienė; Juostų audyklos.

ENA review by Aleksandra Aleksandravičiūtė for the book by Gražina Marija Martinaitienė “The Kontusz Bands in Lithuania” (Kontušo juostos Lietuvoje) (2007) is provided in the article. In the book M. Martinaitienė generalized the work of about two decades analysing this specific part of cultural heritage of the Grand Duchy of Lithuania. The publication may become a handy workbook for museologists, monument protectors and applied art researchers. It is also an album of exceptional attractiveness whose aesthetical glamour is determined by the artistic characteristics of the actual Kontusz band. The drapery of the 18th century is the acme of the whole European textile history, especially because of the subtlety of their colour shades, diversity of colouring and complexity of production techniques. From these approaches the Kontusz bands, the fusion of western and eastern (Persian, Turkish and French) silk weaving traditions memorialises the last textile blossoming of the new age. The characteristics and history of band specificities , origin and separate weaving workshops are provided in eight chapters of the book. One chapter discusses the spread of Russian Kushack in the Grand Duchy of Lithuania; the other one describes the destiny of Kontusz bands during the 19th-20th centuries. The book is supplemented with seven source publications – original texts and translations documenting the process of band production in the Grand Duchy of Lithuania. Half of the volume is taken up by an illustrated catalogue of the most valuable bands and articles of them that have survived in Lithuania. M. Martinaitienė created much of the terminology necessary for naming separate types of bands, component parts of bands, and decoration elements.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Platus akiratis, gilus mąstymas, daugiašakė profesinė veikla / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2023, t. 110/111, p. 21-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11856
Updated:
2018-12-17 11:58:10
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: