Baltų išlikimo problema informacinėje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų išlikimo problema informacinėje visuomenėje
Alternative Title:
Fate of Baltic languages in informational society
In the Journal:
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbų kontaktai / Language contacts; Latvių kalba / Latvian language; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTKalbos technologijos pačia plačiąja šio žodžio prasme (raštas, spauda, telegrafas, RTV, kompiuteris, mobilieji telefonai) lemia kalbos pokyčius. Baltų kalbos yra unikalios tuo, kad tik per pastarąjį šimtmetį patyrė tiek technologinių permainų, kiek kitos kalbos per 4 ar 5 šimtus metų. Straipsnyje trumpai apžvelgiamos šios permainos ir susitelkiama ties paskutiniuoju – baltų kalbų kompiuterizavimo etapu. Remiamasi nusistovėjusiais tarptautiniu mastu kalbos kompiuterizavimo etapais ir nurodoma, kurie iš jų ir kaip pasiekti lietuvių ir latvių kalbose. Pamatinis kalbos kompiuterizavimo etapas apima tokių kalbos išteklių rengimą, kaip elektroniniai žodynai, tekstynai, šnekos duomenų bazės. Pagrindinių priemonių rengimo etape rengiami anotuoti tekstynai, specialios tekstynų tvarkymo programos ir kalbos analizės įrankiai. Vėliau kuriami vidutinio sudėtingumo ir sudėtingiausi įrankiai nuo rašybos tikrintuvų, elektroninių žodynų, sintaksinės analizės priemonių bei interneto paieškos sistemų iki sintaksiškai ir semantiškai anotuotų tekstynų, gramatikos bei stiliaus tikrintuvų, leksinių semantinių žinių bazių, sąvokų ontologijų ir kt. Pati sudėtingiausia ir reikalingiausia informacinės visuomenės atžvilgiu įrankių rūšis apima daugiakalbes informacijos išgavimo sistemas, daugiakalbes leksinių semantinių žinių bazes, automatizuotas užsienio kalbų mokymo sistemas, besiremiančias kalbų technologijomis, bet labiausiai – automatinį arba mašininį vertimą. Daroma išvada, kad baltų kalbų kompiuterizavimas ir išlikimas labai priklauso nuo jų ištyrimo ir aprašymo lygmens. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Kalbų išlikimas; Naujos technologijos; Tekstynai; Baltic languages; Language technologies; Corpora.

ENThe papers overviews the influence of technologies (such as writing, print, telegraph, radio, TV and computer) for human languages in general and Baltic languages in particular. It concentrates on status quo for the Lithuanian and Latvian language technologies, gives a detailed account of the existing software tools and electronic resources, classified according their degree of sophistication. The category of basic tools and resources comprise corpora, corpus based digital dictionaries, speech DB. Later on spell-checkers, parcers, internet search systems come into being. More sophisticated tools such as syntactically and semantically annotated corpora, grammar and style checkers, semantic knowledge bases and ontologies lead to the most desired multilingual information extraction and machine translation systems. The importance of language description for the sake of its total computerization is emphasised since it is a precondition of the survival for Baltic Languages. [From the publication]

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
"Lemuoklis" - morfologinei analizei / Vytautas Zinkevičius. Darbai ir dienos. 2000, t. 24, p. 245-274.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1184
Updated:
2020-11-11 09:20:02
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: