Baltų išlikimo problema informacinėje visuomenėje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėBaltų išlikimo problema informacinėje visuomenėje
Kita antraštėFate of Baltic languages in informational society
AutoriaiMarcinkevičienė, Rūta
LeidinyjePrace Bałtystyczne : język, literatura, kultura . 2006, 3, p. 37-43
Reikšminiai žodžiai
LTBaltų kalbos; Kalbų išlikimas; Naujos technologijos; Tekstynai
ENBaltic languages; Language technologies; Corpora
Santrauka / Anotacija

LTKalbos technologijos pačia plačiąja šio žodžio prasme (raštas, spauda, telegrafas, RTV, kompiuteris, mobilieji telefonai) lemia kalbos pokyčius. Baltų kalbos yra unikalios tuo, kad tik per pastarąjį šimtmetį patyrė tiek technologinių permainų, kiek kitos kalbos per 4 ar 5 šimtus metų. Straipsnyje trumpai apžvelgiamos šios permainos ir susitelkiama ties paskutiniuoju – baltų kalbų kompiuterizavimo etapu. Remiamasi nusistovėjusiais tarptautiniu mastu kalbos kompiuterizavimo etapais ir nurodoma, kurie iš jų ir kaip pasiekti lietuvių ir latvių kalbose. Pamatinis kalbos kompiuterizavimo etapas apima tokių kalbos išteklių rengimą, kaip elektroniniai žodynai, tekstynai, šnekos duomenų bazės. Pagrindinių priemonių rengimo etape rengiami anotuoti tekstynai, specialios tekstynų tvarkymo programos ir kalbos analizės įrankiai. Vėliau kuriami vidutinio sudėtingumo ir sudėtingiausi įrankiai nuo rašybos tikrintuvų, elektroninių žodynų, sintaksinės analizės priemonių bei interneto paieškos sistemų iki sintaksiškai ir semantiškai anotuotų tekstynų, gramatikos bei stiliaus tikrintuvų, leksinių semantinių žinių bazių, sąvokų ontologijų ir kt. Pati sudėtingiausia ir reikalingiausia informacinės visuomenės atžvilgiu įrankių rūšis apima daugiakalbes informacijos išgavimo sistemas, daugiakalbes leksinių semantinių žinių bazes, automatizuotas užsienio kalbų mokymo sistemas, besiremiančias kalbų technologijomis, bet labiausiai – automatinį arba mašininį vertimą. Daroma išvada, kad baltų kalbų kompiuterizavimas ir išlikimas labai priklauso nuo jų ištyrimo ir aprašymo lygmens [Iš leidinio]

ENThe papers overviews the influence of technologies (such as writing, print, telegraph, radio, TV and computer) for human languages in general and Baltic languages in particular. It concentrates on status quo for the Lithuanian and Latvian language technologies, gives a detailed account of the existing software tools and electronic resources, classified according their degree of sophistication. The category of basic tools and resources comprise corpora, corpus based digital dictionaries, speech DB. Later on spell-checkers, parcers, internet search systems come into being. More sophisticated tools such as syntactically and semantically annotated corpora, grammar and style checkers, semantic knowledge bases and ontologies lead to the most desired multilingual information extraction and machine translation systems. The importance of language description for the sake of its total computerization is emphasised since it is a precondition of the survival for Baltic Languages. [From the publication]

ISSN2081-6839
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1184
Atnaujinta2013-04-28 15:26:25
Metrika Peržiūros: 7