Sholastinė teologija: pasaulio sukūrimas pagal Petrą Lombardą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sholastinė teologija: pasaulio sukūrimas pagal Petrą Lombardą
Alternative Title:
Scholastic theology: creation of the world acording to Peter Lombard
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2008, 54, 62-75 p
Keywords:
LT
Dievas; Kūrimas.; Petras Lombardas; Scholastinė teologija.
EN
Creation.; God; Peter Lombard; Scholastic theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos scholastinės teologijos formavimosi ištakos. Jos siejamos su Anzelmo Kenterberiečio ontologiniu Dievo buvimo įrodymu ir Laono, Šartro bei šv. Viktoro mokyklų teologijos ir logikos studijomis. Scholastinės teologijos pradininku laikomas sentencijų meistras Petras Lombardas. Jo parengtos Keturios sentencijų knygos iki XVI a. buvo tradicinis teologijos vadovėlis ir sulaukė daugiausia komentarų (išskyrus Bibliją). Aiškindamas pasaulio ir žmogaus sukūrimą, Petras Lombardas aptarė dvasinių ir kūniškų esinių formavimo sampratą, šešių dienų pasaulio Kūrimą pagal Pradžios knygą ir žmogų prieš jo nuopuolį ir po jo, ypač daug dėmesio skirdamas sakramentams, kuriuos aiškino keturiais aspektais pagal daiktų ir ženklų rūšis. Jis skyrė daiktus ir ženklus nurodydamas po dvi jų funkcijas: prasmines (Naujasis Testamentas) ir reikšmines (Senasis Testamentas); apibrėžė sielos dorybes ir galias, kurios leidžia pažinti Kūrėją ir jo kūriniją kaip prigimtinį gėrį. Pasaulio ir žmogaus kūrimo koncepcijoje Petras Lombardas atskleidė pamatinį Dievo santykį su visa kūrinija: Dievas pasaulį kūrė iš nieko, o dieviškojo kūrimo padarinys yra esatis, liudijanti tai, kad kūrimas yra vien Dievui priklausantis veikimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Petras Lombardas; Scholastinė teologija; Dievas; Kūrimas.; Peter Lombard; Scholastic theology; God; Creation.

ENThis article analyzes the origins of medieval scholasticism: the ontological demonstration of God’s existence by Anselm of Canterbury, the study of theology and logic in the schools of Leon, Chartres and St. Victor. The author of the first scholastic manual (in use up to XVIth c.) was Peter Lombard. He was famous as a master of sententiae and his manual consisted of the four books of the sentences and was traditionally titled as the Quator libri Sententiarum Petri Lombardi. Perhaps only the Bible was commented upon more frequently than these books. Their author treats various questions concerning the creation of the world in the six days and the life conditions of humans before and after the Fall. In the latter case, he considers the nature and significance of the Holy Sacraments. He divides them into the four groups according to the species of things and signs. He separated signs from things indicating the two functions of the former: sense (New Testament) and meaning (Old Testament). Also, he defines those virtues of human soul which enable man to know the Creator and His creation as natural goods. Peter Lombard described the fundamental relations between God and the creation: God is the only creator Who created the universe out of nothing granting being for all his creatures by the act of his infinite wisdom and omnipotent will. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11821
Updated:
2023-05-10 10:46:19
Metrics:
Views: 9
Export: