Kalno palaiminimų skulptūrinės kompozicijos Vilniaus Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalno palaiminimų skulptūrinės kompozicijos Vilniaus Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje
Alternative Title:
Sculptural compositions of the beatitudes in Vilnius Sts. Peter and Paul church
In the Journal:
Keywords:
LT
Italija (Italy); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography; Jaunimas / Youth; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos aštuonios skulptūrinės kompozicijos, esančios Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidurinėje navoje. Jos iliustruoja Jėzaus Kristaus Kalno pamokslo palaiminimus, buvo sukurtos 1678-1679 m. stiuko meistrų iš Italijos - Pietro Perti di Muggio ir Giovanni Maria Galli di Rovio. Skulptūros analizuojamos pasitelkus Romoje 1603 m. išleista Cesare Ripaos "Ikonologija", kurioje pateiktu alegorinių palaiminimo figūrų vaizdavimo kanonu rėmėsi skulptoriai. Nagrinėjamos kompozicijos ir plastinės formos, kurias skulptoriai pasitelkė, atskleidžiami jų stiliaus, bendros bažnyčios ikonografijos ir istorinio laikmečio sąsajos. Apžvelgiama baroko pasaulėjauta skulptūroje, konstatuojama, kad Lietuvoje kurta stiuko lipdyba neatsiliko nuo Europos lygio. Čia ji įgijo savitų bruožų skulptūrinėse formose, temose ir idėjose. Detaliai aptarus Kalno pamokslo palaiminimų teologinę prasmę, analizuojama kiekvienos alegorinės skulptūros ikonografija ir plastinė raiška, sąsajos su C. Ripa‘os "Ikonologijoje" pasiūlytu tokių figūrų vaizdavimo kanonu. Atskleidžiama skulptūrinio ciklo prasmė bažnyčios erdvėje ir ikonografijoje, paaiškinama jų simbolika, įrašai. Analizė rodo, kad skulptūros atspindi religinio meno uždavinį skleisti religines žinias tikintiesiems.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia; Skulptūrinis dekoras; Ikonografinė programa; Stiuko lipdyba; Kalno palaimininimai; Krikščioniška ikonografija; Vilnius' Sts. Peter and Paul Church; Sculptural decoration; Stucco technique; Iconographical programme; Christian iconography.

ENThis article gives an analysis of the sculptural compositions of the Beatitudes located in Vilnius's Sts. Peter and Paul church. These baroque stucco figures have not yet been studied from the sacral perspective. The plasticity of the works has been discussed only distantly and their significance in the iconographic scheme of the church has not been evaluated. Made by The influence of Ripa's emblems' collection "Iconology" has not been considered important for the creators of the sculptures, P. Perti and G. M. Galli. While analyzing the object, I discovered that the sculptural cycle of the Beatitudes was a significant component of the iconography of Antakalnis church. The sculptures, located in the main nave, were created independently, but in harmony with other iconographic themes. I argue that the arrangement of the stucco figures was decided by C. Ripa's "Iconology" canon. The analysis shows that the sculptures reflect the aim of ecclesiastical art which is to spread religious knowledge among the fold. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11817
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: