Liturginės praktikos ir privačios maldingos praktikos Šunskuose XIX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liturginės praktikos ir privačios maldingos praktikos Šunskuose XIX amžiuje
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 53, 173-179 p
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Šunskai; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos liturginės pamaldos ir privačios maldingos praktikos Šunskuose XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. XVIII a. pradžioje formavosi Šunskų ir apylinkių religinė bendruomenė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpiu ši bendruomenė jau funkcionavo. Atskirais istorijos laikotarpiais ji priklausė skirtingoms vyskupijoms. Ilgą laiką Šunskų ir apylinkių religinė bendruomenė priklausė Vilkaviškio parapijai. Bažnyčios buvimas ir kunigo gyvenimas šioje vietovėje leido Šunskams turėti savotišką autonomiją. Šunskų parapijos liturginių savitumų išsamiai ištirti ir įvertinti maldingų parapijiečių privačių praktikų neleidžia dokumentų stoka. Liturginis laikas dažniausiai padiktuodavo lietuviškų pamokslų temas ir šie pamokslai buvo sakomi kiekvieną šventadienį. Tuo metu pamokslai ir vaikų katechezė buvo viena pagrindinių tikinčiųjų mokymo priemonių. Vaikų katechezė buvo labai svarbi bendruomenės narių ugdymui. Dalyvavimas parapijos atlaiduose buvo labai mėgstama visų parapijiečių maldingumo praktika, o rožančiaus giedojimas prie mirusiojo buvo labiausiai žinoma maldinga privati praktika. Parapijiečių lankymas po Kalėdų turėjo didelę pastoracinę reikšmę visoje parapijoje. Kalėdojime galima įžvelgti edukacinę, liturginę ir socialinę prasmę. Edukacine ir liturgine prasme – kunigas lankydavosi pas žmones kaip liturginę apeigą atliekantis dvasininkas, o socialine prasme – taip buvo patikslinami gyventojų sąrašai, patikrinamos katekizmo žinios ir kt. Apribodama liturginių apeigų atlikimą, okupacinė valdžia varžė vidinį Bažnyčios gyvenimą.Reikšminiai žodžiai: Liturginės apeigos; Maldingos praktikos; Liturgical devotions; Devotional practices; Liturginës apeigos; Maldingos praktikos.; Devotional practices.; Maldingos apeigos; Liturgikal devotions.

ENŠunskai is an average parish in Sudovia region. Its history is not much different from other similar religious communities of Užnemunė (the other side of the Nemunas). However, this region is less investigated by historians than other Lithuanian regions because practically no church archives had survived, and most of the documents of the 19th century appear in Polish archives. But liturgical rituals and private devotions in Šunskai were not very different from liturgical tradition of all the region. So by describing a short part of Šunskai history, we can make conclusions about all the region of Sudovia. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11815
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: