Demografinė krizė ir Lietuvos likimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demografinė krizė ir Lietuvos likimas
In the Journal:
Keywords:
LT
Demografija / Demography; Migracija / Migration; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu bandžiau atkreipti dėmesį, kas laukia lietuvių tautos po 100 metų, jeigu mes nesugebėsime pakeisti šiandieninės situacijos. Visos mintys sukasi apie šeimą lyg apie ašį. Gera šeima, stipri tauta. Galima teigti, kad ir visos problemos kyla iš šeimos. Aštriausiai demografinę krizę iššaukia emigracija. Užsienyje kas penkta šeima tampa mišri. Emigracijos pasekmė - dalis vaikų pasilieka namuose be tėvų. Gaila, kad vyriausybė dar neturi sukurtos lietuvių sugražinimo programos. Straipsnyje paminėjau visus faktorius, kurie griauna šeimą. [...] Šiandien iš 100 santuokų tenka 66 skyrybos; vis rečiau visuomenė skyrybas vertina neigiamai - tik 19 procentų. Dažna skyrybų priežastis - plintantis alkoholizmas. Narkomanijos plitimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos įstatyminė bazė yra sveika ir doroviškai. Apžvelgiau situaciją Europos Sąjungoje, kurios institucijos skelbia abejotinas vertybes šeimos atžvilgiu. Institucinė Europa turi rimtai susimąstyti: ką daryti su šeima? Bandžiau atsakyti į klausimą: kas galėtų išgelbėti iš šios situacijos? Gal Bažnyčia, kuria pasitiki apie 70 proc. gyventojų? O gal sugebėsime dar pašaukti tautą antrajam Sąjūdžiui? Vyriausybė, Seimas, visos partijos ir mes visi privalome dirbti drauge. Bet kuri valdžia privalo kurti "vidutiniškai pasiturinčio" piliečio modelį, o ypač sustiprinti valstybės šeimos politiką. Lietuvių tautos išlikimas ir istorinis tęstinumas turi būti padaryti prioritetiniu valstybės vidaus ir užsienio politikos tikslu. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Demografinė krizė; Tauta; Emigracija; šeima; Santuoka; Skyrybos; Vaikai; Moralinė krizė.; Demographic crisis; Nation; Emigration; Family; Marriage; Divorce; Children; Moral crisis.

ENThe article is aimed at drawing the attention to the future of the Lithuanian nation in a hundred years’ time, in case the present situation is not changed. All the ideas rotate around one axis, i. e. the family. A good family means a strong nation. One can also state that any problem comes from the family. Emigration raises the strongest demographic crisis. Every fifth family abroad is mixed. Another consequence of the emigration is that some children are left without fathers. It is a shame that the government still has no programme for returning the emigrant Lithuanians back home. The article provides the list of all the factors, which destroy the family. [...] At present 66 out of 100 marriages end in divorce; the society views divorce negatively less and less frequently – only 19 per cent of respondents are of the negative opinion of the divorce. A frequent reason for divorce is the spreading alcoholism. Spread of drug use raises threats to the national security. Lithuanian legal base is morally healthy. The article provides an overview of the situation in the European Union, whose institutions proclaim questionable values with regard to the family. The institutional Europe must get into its thinking-box: what should be done with regard to the family? Attempts were made to answer the following question: what could get Lithuania out of this situation? Would it be the Church, which is trusted by approximately 70 per cent of residents? Would we be able to raise the nation for another Sąjūdis? The Government, the Parliament, all the political parties and the entire nation must cooperate in this regard. Any power must develop the model of the “moderately well-off” citizen and strengthen the family policy of the state. The survival and historical continuance of the Lithuanian nation must become a priority objective for both domestic and foreign policy. [...].

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11811
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 31    Downloads: 10
Export: