Lietuvos katalikų bažnyčia ir pilietinė visuomenė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos katalikų bažnyčia ir pilietinė visuomenė
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 52, 126-132 p
Keywords:
LT
Religija / Religion; Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTNeginčytina Katalikų bažnyčios įtaka krikščioniškosios Lietuvos asmens tapatybės dimensijai, lėmusi žmogaus apsisprendimą okupacijų metais. Šiandien ji tampa reikšmingu veiksniu, įveikiant sovietinės sistemos socialinio ir dvasinio palikimo apraiškas, puoselėjant bendruomeniškumo formas, taip pat kuriant pilietinę visuomenę kaip iniciatyvių ir atsakingų žmonių grupių bendravimą. Užimdama santūrios laikysenos poziciją valstybės ir politinio gyvenimo atžvilgiu, plėsdama veiklą švietimo, socialinės pagalbos ir rūpybos srityse Katalikų bažnyčia pastarąjį dešimtmetį tapo svarbiu veiksniu stiprinant socialinio solidarumo ir bendruomeniškumo pagrindus. Kita vertus, ir pati Bažnyčia vis labiau suvokiama kaip neatskiriama kuriamos pilietinės visuomenės dalis. Kyla klausimas, kokia vieta pasaulinėje visuomenėje tenka Bažnyčiai ir kaip toji nauja situacija įtakoja jos, kaip institucijos, vaidmenį?.Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia; Interesų grupės; Religinės organizacijos; Pilietinė visuomenė; Religinės vertybės.; Catholic Church; Groups of interest; Religion organization; Civic society; Religious values.

ENThe influence of the Catholic church on the dimension of the Christian identity of a Lithuanian individual, which determined the decisions of the individual during the occupation years, is unquestioned. Today it becomes a significant factor coping with the manifestations of the social and spiritual heritage of the Soviet system, nourishing the forms of sociality as well as creating the civil society as a communication of initiative and responsible groups of people. Occupying the position of a reserved posture from the point of view of the state and political life, expanding activity in the fields of education, social help and work, the Catholic church became an important factor for strengthening the foundation of social solidarity and sociality during the last decades. On the other hand, the Church itself is more and more understood as an inseparable part of the created civil community. A question occurs: what place in the global community falls to the Church and how does this new situation influence its role as an institution?.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11807
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: