Pirmasis logikos amžius Lietuvoje: loginis universalijų teorijų lygmuo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis logikos amžius Lietuvoje: loginis universalijų teorijų lygmuo
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 52, 39-46 p
Keywords:
LT
16 amžius.
Summary / Abstract:

LTLoginis universalijų teorijos lygmuo tyrė universalijos kaip tokios savybinius požymius (propria). Iš pirmojo logikos amžiaus Lietuvoje ( XVI a.) autorių vienintelis Smigleckis pilnai išplėtojo šį lygmenį. Apie savybinius universalijos požymius kalbėjo ir Ortizas, tačiau jis apsiribojo šių požymių išvardijimu, šiek tiek aptardamas tik vieną iš jų. Interpretuodami loginį universalijų teorijos lygmenį, Smigleckis ir Ortizas nenutolo nuo scholastinės tradicijos. Tvirtinta, kad universalija nemateriali, amžina ir nesunaikinama. Ji taipogi predikuojama saviesiems individams ir esanti mokslų objektas. Loginio universalijų teorijos lygmens analizėje Smigleckis neapsiribojo savybiniais universalijos požymiais. Jis taipogi nagrinėjo vieną bendrajai prigimčiai būdingą santykį, būtent skirtumą tarp bendresnės ir konkretesnės universalijos (pvz., tarp žmoguje esančios gyvūno prigimties ir pačios žmoniškosios prigimties). Smigleckis pasirinko škotistinę šio skirtumo interpretaciją, tvirtinusią, jog minėtos universalijos tesiskiria formaliai, t.y. savo esmėmis.Reikšminiai žodžiai: Pateikti; Pateikti.

ENThis article deals with the theory of universals in Lithuania in the 16th century - the first century of professional Lithuanian logic. The author of the article focuses on a way in which M. Śmiglecki and D. Ortiz interpreted properties (propria) of the universal as such. The article ends with two conclusions. The first one maintains that both Śmiglecki and Ortiz attributed to the universal traditional scholastic propria. Namely, the universal was regarded as an immaterial and incorruptible nature predicable of its individuals as well as object of sciences. The second conclusion asserts that Śmiglecki did not confine himself to the propria of the universal. That is, he also analysed a certain relation peculiar to universal, namely, the distinction between universal and its inferiors. Adhering to the Scotist position, Śmiglecki regarded this distinction as a formal one. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
The history of logic in Lithuania : the theory of universals in the 16th century / Vytis Valatka. Filosofija. Sociologija. 2009, t. 20, Nr. 3, p. 173-181.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11805
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 19    Downloads: 7
Export: