Medicininės sociologijos institucionalizacijos raida ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medicininės sociologijos institucionalizacijos raida ir perspektyvos
Alternative Title:
Institutionalization of medical sociology: development and perspectives
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2004, Nr. 1, p. 39-48
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjama medicininės sociologijos institucionalizacijos, transformuojantis nuo taikomosios sociologijos medicinoje į medicinos sociologiją bei sveikatos sociologiją, problematika Vakarų visuomenėse bei Lietuvoje. Aptariamos svarbiausios medicininės sociologijos disciplinos temos ir ištakos. Pristatomos svarbiausios šios disciplinos tyrimų kryptys. Išskirtinis dėmesys straipsnyje skiriamas medicininės sociologijos vystymosi tendencijoms Lietuvoje, pradedant sovietiniu periodu ir baigiant šiomis dienomis. Konstatuojama, kad Lietuvoje medicininės sociologijos institucionalizacija dėl įvairių politinių, ekonominių, kultūrinių ir kitokių priežasčių plėtojasi labai lėtai. Šio proceso tendencijos atitinka ankstyvesnes medicininės sociologijos raidos tendencijas daugumoje Vakarų valstybių, t. y. palaipsniui įvairiose medicininės veiklos srityse atkreipiamas vis didesnis dėmesys į socialinius šios veiklos (tiek individo, tiek visuomenės sveikatos priežiūros srityse) aspektus; nuo taikomosios sociologijos medicinoje pereinama prie medicinos sociologijos. Nors medicininės sociologijos, kaip savarankiškos mokslo šakos, plėtra Lietuvoje atskirais laikotarpiais buvo stabdoma, pastarųjų metų moksliniai darbai šioje srityje demonstruoja akivaizdų artėjimą prie šiandieniniame pasaulyje vyraujančių tyrimo temų bei metodų. Tokios tendencijos nurodo spartų Lietuvos mokslo bendruomenės artėjimą prie bendrųjų mokslo standartų, vyraujančių visame pasaulyje.

ENThis article examines the topic of the institutionalisation of medical sociology, transforming from applied sociology in medicine into medical sociology and health sociology in Western communities and Lithuania. The most crucial topics and branches of medical sociology discipline are discussed. The most important research directions of this discipline are presented. Exceptional attention is paid to the tendencies of medical sociology development in Lithuania, starting from the Soviet period and ending in the present day. It is stated that in Lithuania institutionalisation of medical sociology developed very slowly because of various political, economic, cultural and other reasons. The tendencies of this process conform to the earlier medical sociology development tendencies in the majority of Western states, i.e. gradually in various fields of medical activity more and more attention is paid to social aspects of activity (both in the fields of individual and public health care); it moved from applied sociology in medicine to medical sociology. Even though the development of medical sociology as an independent branch of science in Lithuania was halted at separate periods of time, scientific works of recent years in this field demonstrate an obvious approach to the research topics and methods prevailing in the contemporary world. Such tendencies indicate the speedy approach of the Lithuanian science community to the general global science standards.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11791
Updated:
2018-12-17 11:21:33
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: