Socialinė orientacija Kiprijono Lukausko pamoksluose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė orientacija Kiprijono Lukausko pamoksluose
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2003, Nr. 3, p. 9-14
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Summary / Abstract:

LTKiprijono Lukausko (1757-?) - Apšvietos epochos lietuviškosios religinės raštijos kūrėjo, pamokslininko - kūrybinio palikimo esama gan tvirtai ir apžvalginėmis pastabomis, ir įvadiniais straipsniais, ir knygų skirsniais įsiedinto į Lietuvos raštijos paveldo istorinius tyrinėjimus. Gvildenamų būta jo pedagoginių požvilgių, tyrinėjamų etinių, dorovinių, socialinių pažiūrų, apžvelgiamų bendraidėjinių jo kūrybos aspektų. Nors tyrinėjimais išvaryta gana plati vaga, vis dėlto, plečiantis Apšvietos epochos filosofijos tyrinėjimų akipločiui, darosi pravartu visumiškesniu filosofiniu požiūriu praskleisti K. Lukausko kūrybinio palikimo idėjines tendencijas, griežčiau apibrėžti jų kryptingumą, juoba kad jo orientacijos gan dažnai esama pernelyg tiesmukiškai siedinamos su Apšvietos idėjine raiška, netgi įspraudžiamos į šviečiamųjų linkmių sklaidos tėkmę. Straipsnyje apsiribojama K. Lukausko socialinės orientacijos tyrinėjimais. Nors socialinių pažiūrų, reiškiamų kaip etinių, dorovinių pažiūrų prieduro, nebūta plačiai išdėstomų, vis dėlto jų tvirtėliau nei kitų jo kūrybos aspektų sietasi su filosofinėmis prielaidomis. Šio straipsnio tikslas - atskleisti Kiprijono Lukausko socialinės orientacijos idėjines ištakas, sugretinti ją su šalimais išsiplėtojusiomis šviečiamosios socialinės filosofijos linkmėmis, nustatyti koordinates, kurios nužymėtų jos vietą Apšvietos epochos idėjinių linkmių santekyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apšvietos epocha; Socialinė filosofija; Krikščioniškoji socialinė orientacija; Tomizmas; Enlightenment; Social philosophy; Social orientation; Tomism.

ENThe creative legacy of Kiprijonas Lukauskas (1757-?) – a preacher and developer of Lithuanian religious writing of the Age of Enlightenment, is strongly entrenched into the historical studies of the legacy of Lithuanian writing by synoptic comments, introductory articles and full book chapters. Scholars studied his pedagogical insights, his ethical, moral and social worldview and the common aspects of his work. Although the studies were rather extensive, with the expansion of the horizons of studies of the philosophy of the Age of Enlightenment, it becomes viable to reveal the ideological trends of the creative legacy of K. Lukauskas in more unified philosophical terms, provide a more strict definition of their single-mindedness, since his orientation is quite frequently too directly related with the ideological expressions of the Enlightenment, even thrusted into the streams of dissemination of the trends of the Enlightenment. The article is limited to the studies of K. Lukauskas’s social orientation. Although the social viewpoint, expressed as an addendum to the ethical and moral worldview, was not prominently expressed, it is still related to philosophical prerequisites to a certain extent more strongly than other aspects of K. Lukauskas’s work. The article aims at revealing the ideological origins of social orientation of Kiprijonas Lukauskas, comparing it with the trends of the social philosophy of the Enlightenment, which were also prominent during the period and establishing the coordinates, which would mark its place in the point of intersection of the ideological trends of the Age of Enlightenment.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Refleksyvumo raiška Kiprijono Lukausko "Pamoksluose" / Bronius Maskuliūnas. Baltu filoloģija. 2012, t. 21, nr. 1, p. 49-63.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11781
Updated:
2018-12-20 22:57:54
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: