Mokslo koncepcija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo koncepcija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2002, Nr. 3, p. 10-18
Keywords:
LT
16 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama mokslinio žinojimo samprata, atrandama scholastinės logikos Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje atstovų M. Smigleckio, J. Ortizo ir P. Vianos darbuose, t. y. aptariamos šių autorių pateiktos mokslinio pažinimo prigimties, šio pažinimo instrumentų, juslinio suvokimo vaidmens moksliniame tyrime, mokslų klasifikacijos bei tikėjimo santykio su žinojimu koncepcijos. Prieinama prie išvados, kad minėtųjų koncepcijų rėmuose buvo nuosekliai laikomasi ar tik šiek tiek nukrypstama nuo scholastinės tradicijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Scholatinė logika Lietuvoje; 16 amžius; Scholastic logic in Lithuania.

ENThe conception of science contained in the works of M. Šmiglecki, P. Viana and D. Ortiz, representatives of scholastic logic in Lithuania in the second half of the 16th century, is analyzed. The author focuses on their interpretations of science’s nature and instruments, the role of sensual perception in scientific research, the divi­sion of sciences and, finally, on a relation between scien­tific knowledge and Christian faith. The analysis ends in the conclusion that within the frame of science’s conception the above-mentioned theorists have not essentially digressed from the established scholastic tradition. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11757
Updated:
2018-12-20 22:55:42
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: