Tarp likimo šviesos ir tamsos palytėtųjų ... : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp likimo šviesos ir tamsos palytėtųjų: recenzija
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2002, Nr. 1, p. 84-85
Summary / Abstract:

LTPranas Dovydaitis laikomas viena universaliausių Lietuvos istorijos ir kultūros asmenybių, pagaliau sulaukusi seniai nusipelnyto įvertinimo bei pagerbimo ir gimtajame krašte: spaudoje pasirodė jam skirta dr. A. Vasiliauskienės studija "Akmenuotas patrioto kelias". Tai veikalas, kuriame jo autorė pasistengė kuo plačiau, visapusiškiau ir objektyviau nušviesti šio nepaprasto žmogaus gyvenimo ir kūrybos kelią Lietuvoje bei jo tragišką likimą Sovietų Sąjungos gulaguose. Knygos autorei pavyko išvengti beatodairiškos P. Dovydaičio gyvenimo ir veiklos apologizacijos, nors, kita vertus, akivaizdi bei doroviškai pagrįsta ir autorės simpatija šiai tikrai didžiai, tragiško likimo asmenybei.Reikšminiai žodžiai: Pranas Dovydaitis; Nepriklausomybės Akto signataras.

ENPranas Dovydaitis is known as one of the most universal personalities in Lithuanian history and culture who finally attained long deserved fame and honour in his native land as well: a study about him by Dr A. Vasiliauskienė “The Stony Road of a Patriot” (Akmenuotas patrioto kelias) appeared in the press. It is a work wherein the author more widely, universally, and objectively throws light on the life and creations of this unusual person in Lithuania, and his tragic destiny in the gulags of the Soviet Union. The author of the books succeeded in avoiding beatifying of life and activity of P. Dovydaitis though, on the other hand, the author’s sympathy for this great personality with a tragic destiny is obvious and morally based.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11753
Updated:
2018-12-17 11:00:07
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: