Istorijos filosofija ir jos problemos : Pranas Dovydaitis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos filosofija ir jos problemos: Pranas Dovydaitis
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 50, 69-117 p
Keywords:
LT
Dovydaitis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis perspausdintas iš 1932 m. filosofijos žurnalo Logos. Tačiau ir jis tėra dar 1914 m. Vilties priede paskelbto straipsnio atnaujintas variantas. Pagal dvilypę istorijos sąvoką, istorijos filosofijai tenka dvejopas uždavinys. Jei istorija yra vyksmas, tai istorijos filosofija bus istorinio vyksmo filosofija. Šiuo atžvilgiu istorijos filosofiją galima vadinti ir istorijos metafizika. Metafizika, visur ieškodama paskutinių priežasčių, dalykų esmės bei jų galinio tikslo, ir istorijos vyksme ieško to vyksmo veiksnių (priežasčių), dėsnių ir prasmės (tikslo). O imant istoriją kaip vyksmo ištyrimą bei išdėstymą, istorijos filosofijai tenka būti istorinio pažinimo principų mokslu. Šiuo pavidalu ji virsta istorijos logika. Seniau istorijos filosofija daugiausia yra buvusi istorijos metafizika. O naujesniais laikais, kai Kanto poveikiu visa filosofija buvo nukreipta į pažinimo teoriją, tai ir istorijos filosofija daugiau buvo virtusi tik istorijos logika. Tačiau pilną istorijos filosofiją sudaro istorijos metafizika ir istorijos logika drauge.

ENThe article is reprinted from an issue of the philosophy magazine “Logos” of 1932. However the article itself is a renewed version of the article, published in the supplement to “Viltis” in 1914. In terms of the ambivalent concept of history, the philosophy of history has an ambivalent task. If history is a process, the philosophy of history is going to be the philosophy of a historical process. In this regard the philosophy of history could also be called metaphysics of history. Metaphysics, which searches for the last reasons, the essence and final destination of subjects, also searches for the factors (reasons), laws and meaning (goal) of the process in the process of history. If history is treated as examination and presentation of a process, the philosophy of history is forced to become a science of principles of historic cognition. In this shape it becomes logics of history. Previously the philosophy of history was mostly the metaphysics of history and in the newer times, when, by Kant’s influence, the entire philosophy was directed towards the theory of cognition, the philosophy of history was becoming solely logics of history. However the full history of philosophy includes both the metaphysics of history and logics of history.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11708
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 9    Downloads: 7
Export: