Senosios Kauno knygos keliais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios Kauno knygos keliais
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, 278- 284 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatoma Nijolės Lietuvninkaitės monografija "Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843-1918 metais", skirta ne tik akademinei visuomenei, bet ir eiliniam skaitytojui. Šis veikalas užpildė didelę spragą senosios Kauno knygos kultūros, kaip reiškinio ir kaip proceso, tyrinėjimuose. Recenzijos autorius pagrindė monografijos moksliškumą ir naujumą, aptarė knygos privalumus ir išsakė keletą kritinių pastabų. N. Lietuvninkaitės tyrinėjimo objektas buvo ne vien miesto knygos istorija, ji bandė atskleisti ir Kauno knygos kultūros raidą visuomeninio, politinio, kultūrinio, socialinio gyvenimo kontekste, knygų leidybos aspektus susiedama su knygų vartojimo aspektais. A. Surblio nuomone, knygos vertę didina autorės gausiai naudoti archyviniai šaltiniai, kurių dauguma skelbta pirmą kartą, žymiausių veikėjų, prisidėjusių prie Kauno knygos kultūros raidos, populiarių biografijų ir atvaizdų pateikimas. Atskirai pristatyti tautinio knygų verslo pionieriai - lietuviai knygų leidėjai, spaustuvininkai, platintojai, knygynų savininkai, periodinių leidinių redaktoriai. N. Lietuvninkaitės monografijoje pirmą kartą apžvelgta Kauno berniukų gimnazijos bibliotekos fondų raida, visapusiškai išanalizuota Kauno skaitymo mėgėjų draugijos bibliotekos veikla, aptartos kitų draugijų bibliotekos, kartu apžvelgiant jų organizuotus viešuosius skaitymus, pateikta knygrišių darbo statistika bei knygrišio kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai. Monografija baigiama knygos padėtimi Kaune Pirmojo pasaulinio karo metais.Reikšminiai žodžiai: Monografija; Leidyba; Knygos kultūra; Bibliotekos; Draugijos; Kaunas; Knygos istorija; Study; Publishing; Book culture; Libraries; Societies; Associations; Book history.

ENThe review presents Nijolė Lietuvninkaitė’s monograph "Kauno Senoji Knyga: Raiška ir Plėtotė 1843-1918 Metais", which is intended for both the academic community and an ordinary reader. The study filled in the big gap in the studies of the old Kaunas book culture as a phenomenon and as a process. The author of the review notes the scholarliness and innovation of the monograph, discusses its advantages and also presents several critical remarks. The subject of N. Lietuvninkaitė’s study was not only the book history of the town, she also made attempts to reveal the development of book culture in Kaunas in the context of social, political and cultural life, by relating the aspects of publishing of books with the aspects of book consumption. In the opinion of A. Surblys, the archive sources, used by the author, the majority of which were published for the first time, as well as presentation of popular biographies and images of the most well-known persons, who contributed to the development of the book culture in Kaunas, significantly increase the value of the book. The pioneers of the national book business, i. e. Lithuanian book publishers, typographers, distributors, bookstore owners and editors of periodical publications are presented separately. N. Lietuvninkaitė’s monograph, for the first time, provides an overview of development of library funds of Kaunas Boys Gymnasium and a thorough analysis of the activities of the library of the Association of book lovers of Kaunas, discusses libraries of other associations, providing an overview of the organized public readings, provides the bookbinders working’ statistics and examples of certificates of bookbinders’ qualification. The monograph is ended with provision of information on the books related situation in Kaunas during the WWI.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11704
Updated:
2018-12-17 11:57:59
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: