Naujas Lietuvos bibliografijos tomas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujas Lietuvos bibliografijos tomas
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, 264-268 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatomas "Lietuvos TSR bibliografijos" A serijos trečiasis tomas, apimantis 1905-1907 metų spaudą. Šio tomo, kaip ir ankstesniųjų, tikslas - pateikti svarbiausius duomenis apie visus be išimties lietuviškus leidinius, išspausdintus pačioje Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Straipsnyje aptariami trečiojo tomo parengimo programos pagrindai, jų skirtumai nuo ankstesniųjų tomų (antraštinių puslapių ir įvadų pateikimas užsienio kalbomis, įvadų turinys, spaudinių antraščių rašyba, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklių turinys ir išdėstymas, leidinių signatūrų pateikimas). Aptariamas viso trečiojo tomo išsamumas, apie lietuvių autorius pateiktų biogramų ir biobibliografijų tikslumas ir išsamumas, maldaknygių identifikavimo problema. Sugretindamas su ankstesniais bibliografiniais leidiniais, autorius parodo aptariamojo tomo, gerokai papildžiusio V. Biržiškos "Lietuvių bibliografiją", reikšmę. Daroma išvada, kad "Lietuvos TSR bibliografijos” trečiasis tomas yra labai vertingas ir kvalifikuotai parengtas ilgų metų darbo vaisius.Reikšminiai žodžiai: Spauda; Spaudiniai; Knygos; Katalogai; Straipsniai; Bibliotekos; Print; Books; Catalogues; Articles; Libraries.

ENThe review presents Volume Three of Series A of "Lietuvos TSR Bibliografija", which covers the publications of the time period of 1905-1907. The purpose of the said volume, as that of the other ones, is to provide the most important data on all the Lithuanian publications, without any exception, printed in Lithuania itself and in other countries of the world. The article discusses the basis of the programme of preparation of Volume Three, its differences from the previous volumes (presentation of title pages and prefaces in foreign languages, the content of the prefaces, the spelling of the headings, the content and layout of indexes of personal names and place-names and presentation of the publications’ signatures), the comprehensiveness of the entire Volume Three, the accuracy and thoroughness of the biograms and bibliographies of Lithuanian authors and the problem of identification of prayer-books. By comparing the said publication with the previous bibliographical publications, the author shows its importance, since it significantly supplemented V. Biržiška’s "Lietuvių Bibliografija". The conclusion is made that Volume Three of "Lietuvos TSR Bibliografija” is a very valuable and well-prepared result of long years of studies.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11702
Updated:
2018-12-17 11:57:59
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: