Šiuolaikinės tiražinės knygos meninis apipavidalinimas : raida ir stilistika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės tiražinės knygos meninis apipavidalinimas: raida ir stilistika
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, 168-187 p
Keywords:
LT
Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Dizainas / Design.
Summary / Abstract:

LTTiražinės knygos apipavidalinimo problema lietuvių menotyrininkų yra apeinama ir iki šiol nuodugniau netyrinėta. Požiūris į knygos meną kaip specifinę kūrybos sritį lietuvių dailėtyroje apsiriboja knygos grafikos, t. y. iliustracijų, problemomis. Specialių tyrinėjimų, skirtų šiuolaikinės tiražinės knygos konstrukcijos ir apipavidalinimo klausimams, lietuvių kalba nėra. [...] Šio straipsnio tikslas - aptarti sąvokos "knygos menas" radimosi prielaidas, jos turinio kaitą, vartojimą XX amžiuje ir meno stilių įtaką tiražinių knygų apipavidalinimui. [...] Apžvelgus XX a. tiražinės knygos apipavidalinimo stilistinę kaitą, galima daryti išvadą, kad įvairūs meno stiliai daugiau ar mažiau atsispindėjo ir knygų apipavidalinime. [...] Lietuvos tiražinių knygų apipavidalinimui XX a. meninių stilių kaita taip pat turėjo įtakos, tačiau jų apraiškos vėlavo ir buvo nuosaikesnės, susipynusios su vietos meno tradicijomis. Įtakos tam turėjo ne tiek geografinė šalies padėtis, kiek politinės, visuomeninės ir ekonominės aplinkybės. Šiandienių Lietuvos tiražinių knygų apipavidalinimui didžiausią įtaką padarė staigus technologinis šuolis, įvykęs po nepriklausomybės atkūrimo (į leidybą įdiegti kompiuteriai, atsirado privačios spaustuvės, pagerėjo poligrafinė kokybė). Tuomet formavosi šiuolaikinės tiražinės lietuvių knygos išvaizda. Ji nebuvo ir nėra vienalytė - greta meniškai apipavidalintų knygų gausu neprofesionaliai sumaketuotų ir apipavidalintų leidinių. Tačiau kardinalių postmodernistinių tiražinės knygos apipavidalinimo apraiškų nepastebėta. Nepaisant įvairių stilistinių ir komercinių pokyčių, pagrindiniai knygos konstrukcijos principai išlieka tie patys - knygos išvaizdą lemia turinys, tekstas ir vaizdinė medžiaga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Knygos menas; Knygos dizainas; Leidyba; Art of the book; Book design; Edition.

ENThe problem of designing of circulated books still remains not completely studied by Lithuanian art critics. The view of book art as a specific area of creative is limited to problems of illustrations. There have not been any special studies, dedicated to structure and designing of modern circulated books in the Lithuanian language. The article aims at discussion of prerequisites for emergence of the concept of “book art”, changes of its content, its use in the 20th century and the influence of art styles on designing of circulated books. Upon providing an overview of stylistic changes of designing of circulated books in the 20th century, the conclusion can be made that different art styles were more or less reflected in book designing. The changes of art styles in the 20th century also influenced the designing of Lithuanian circulated books however their manifestations were delayed, moderate and intertwined with local art traditions, which was influenced not by the geographical situation of the country, but rather by political, social and economic circumstances. Designing of today’s Lithuanian circulated books was mostly influenced by the technological quantum leap, which occurred upon the reinstatement of independence (introduction of computers, emergence of private printing-houses and improvement of quality of polygraphy). The appearance of modern Lithuanian circulated books was shaped during the said period. The appearance was not and still is not unified – there are still a lot of unprofessionally designed publications alongside well-designed books. However there are no cardinal post-modernistic changes in designing of circulated books. Despite different stylistic and commercial changes, the main structural principles of the book remain the same – the appearance of the book is determined by its content, text and the graphical materials.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11700
Updated:
2018-12-17 11:57:58
Metrics:
Views: 56    Downloads: 10
Export: