Šiuolaikinis Lietuvos komiksas (1991-2005)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinis Lietuvos komiksas (1991-2005)
Alternative Title:
Contemporary comics of Lithuania (1990-2005)
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, 138-166 p
Keywords:
LT
Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Menas / Art; Pedagogika / Pedagogy; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ir apibendrinami šiuolaikiniai Lietuvos komiksai (knygos ir žurnalai), išleisti 1990-2005 metais. Tiriami komiksai lietuvių kalba, verstos knygelės ir komiksai, išleisti Lietuvoje užsienio kalba. Straipsnyje neminimi trumpieji komiksai. Rašant apie periodinius leidinius („Kiškis Kvanka“, „Žmogus voras“, „Donaldas ir kiti“, „Tom & Jerry“, „Flinto bumas“, „Magija“), pavyzdžiu pasirenkamas vienas egzempliorius. Tyrimo tikslui pasiekti naudojamasi dokumentų analizės bei lyginamuoju metodais, lietuviškos komiksų knygelės ir žurnalai tiriami de visu. [...] Remiantis anketavimo metodu atlikto tyrimo duomenimis, pateikiama žinių apie vaikų ir jaunimo tipologinius prioritetus renkantis komiksus. Tyrimas atskleidžia, kad dabar Lietuvoje požiūris į komiksus keičiasi. Vis dažniau įvertinamas komiksų naudingumas mokantis, perteikiant kultūros, istorijos, geografijos ir kitokias žinias. Daugiausia Lietuvoje išleista vaikams skirtų laisvalaikio, pramogų komiksų. Populiariausi Lietuvoje laisvalaikio komiksai: kelionių ir nuotykių komiksai, komiksai apie išdykusius vaikus, superherojus, veiksmo, detektyviniai ir fantastiniai komiksai. Jaunuosius skaitytojus domina pramoginės ir žaidybinės komiksų funkcijos. Vaikai skaito komiksus, nes jiems patinka humoras, galimybė sužadinti vaizduotę. Komikso visumą lemia tikrovės, vaizduojamosios dailės ir literatūros kūrinio derinys, suvokiamas pojūčiais, mąstymu ir vaizduote. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Spauda; Menas; Komiksai; Tekstai; Knygos; žurnalai; Vaikų literatūra; Piešiniai; Klasifikacija; Mokymas; Skaitymas; Leidyklos; Publishing; Comics; Texts; Books; Magazines; Childrens literature; Pictures; Classification; Learning; Reading; Press.

ENThis article analyses and summarizes the contemporary comic books and magazines, released in Lithuania during the year 1990–2005. It includes the original Lithuanian, foreign comics, published in Lithuania and the translations from foreign languages. The main tasks of the article are: to analyse the conception of the comics, to explain the term; to know the comic books and magazines de visu, to make the origins index; to explore the tipology of Lithuanian comics according to the maid index (compare comics genres for different contingent of readers, comics features, reveal the content of comics and their communicating characteristics). There were used document analysis, comparative and the method of questionnaire to get the material for the article. There was set the conclusion, that todays society forms a new look to the comics. Comics become valuable for their ability to sense some sort of ideas and traditions. Comics can be called a medium because of their original form. This form comes step by step, from one panel satyrical picture to the series of pictures with one plot. Sequence is one of the leading elements of the comics structure.Entertaining and pleasure comics are the most common in Lithuania. Comics in Lithuania are ascribable to childrens literature. The most popular genres in Lithuania among young readers are: journey-adventure comics, comics about rollicking animals, superhero, action comics, detective and fantastic stories. All this genres belong to the spare time comics tipe. There also are comics for learning and spiritual enlightenment in Lithuania. The young readers are interested in entertaining and game functions of comics. Children read comics because of their humour, because they see the reflection of the society in comics and can actualize their imagination. Comics for children are laconic and clear. They use more pictures than text. Comics completeness is conditioned by reality, the fine arts and literary thing combination. Each of them is knowable through the senses, thinking and imagination. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Komiksai Lietuvoje: nepanaudotas kultūrinis ir edukacinis įrankis / Tomas Mitkus. Santalka: filosofija, komunikacija. 2013, t. 21, Nr. 1, p. 21-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11699
Updated:
2018-12-20 23:13:04
Metrics:
Views: 62    Downloads: 20
Export: