XIX amžiaus lietuviškų knygų unikumas: J. G. Weisso elementoriaus Naujas pibelis egzempliorius Britų bibliotekoje Londone

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX amžiaus lietuviškų knygų unikumas: J. G. Weisso elementoriaus Naujas pibelis egzempliorius Britų bibliotekoje Londone
Alternative Title:
Unique copy of the nineteenth century lithuanian books: ABC-book Naujas pibelis by J. G. Weiss at the British Library in London
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, 101-109 p
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTXIX a. lietuviški elementoriai yra retumu pasižyminti spaudos paveldo dalis, nors kaip savarankiška leidinių rūšis skirtini prie populiariausių XIX a. lietuviškų knygų (kaip kalendoriai, katekizmai, maldaknygės, giesmynai ir kiti masinės paklausos leidiniai). Kad ir sulaukę daugybės pakartotinių laidų, tik pavieniai jų egzemplioriai pasiekė mūsų dienas. Tai ypač būdinga tiek Didžiosios, tiek Mažosios Lietuvos XIX a. pirmosios pusės lietuvių kalbos pradžiamoksliams. Didžiosios Lietuvos gyventojams skirtas anoniminis Moksłas skaytima raszta Lietuwiszka 1759–1867 m. buvo išleistas 76 kartus. Mažosios Lietuvos (teritorijos palei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienas kairiajame Nemuno krante Prūsijai priklausiusiose žemėse, nuo XVI a. tapusiose Didžiajai Lietuvai priešpriešinama Lietuvos provincija) lietuviams adresuotas Karaliaučiaus kunigo ir superintendento Johanno Gottliebo Weisso (1762–1819) parengtas elementorius Naujas pibelis buvo išspausdintas 13 kartų. (Galėjo būti ir dar daugiau Naujo pibelio laidų, nes jau XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais jis tapo Mažosios Lietuvos mokyklose privalomu leidiniu.) Daugumos jų šiandien nėra išlikusio nė vieno egzemplioriaus, o mūsų dienas pasiekusios knygelės pagal Lietuvoje naudojamą leidinių retumo klasifikaciją vertintinos kaip unikumai arba retenybės. Britų Bibliotekoje Londone saugomas Naujas pibelis (RB. 23. a. 4804) yra unikalus iki šiol lietuvių nacionalinės bibliografijos leidiniuose neregistruotos J. G. Weisso elementoriaus laidos pavyzdys.Tai patvirtina tyrimas, kuriuo Britų bibliotekos egzemplioriaus kopija palyginta su kitais trimis iki 1850 metų pasirodžiusių elementoriaus laidų egzemplioriais: su 1808 metų egzemplioriumi, saugomu Vilniaus universiteto bibliotekoje (VUB – LR835/836), su 1839 metų leidimo egzemplioriumi, kurá turi Latvijos mokslų akademijos biblioteka (Latvijos MAB – D 65522 latv. lit.; mikrofilmas LNB BKC) ir menotyrininkė Ingrida Korsakaitė asmeninėje bibliotekoje ir su prieš 1850 metus išleistu egzemplioriumi iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos (MAB – LK-19/174). Minėtų egzempliorių lyginamoji analizė paneigia spėliones, kad elementorius galėjo būti išspausdintas 1795 m. Pagal savo turinio ir poligrafinio apipavidalinimo savitumus jis panašiausias á XIX a. trečiojo–penktojo dešimtmečio laidų pavyzdžius. Pažintis su leidiniu de visu taip pat patvirtina faktą, kad tai yra Johanno Gottliebo Weisso parengto elementoriaus iki šiol nežinomos laidos egzempliorius, o ne spėjamo autoriaus Johanno Friedricho Zöllnerio darbas, kaip rašoma Britų bibliotekos kataloge. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Spaudos paveldas; Bibliotekos; Nacionalinė bibliografija; Mažoji Lietuva; Lietuviškos knygos; Elementorius; Raritetai; Leidimas; Printed heritage; Libraries; National bibliography; Lithuania Monor; Lithuanian books; Rarities; Edition.

ENLithuanian ABC-books being the most popular Lithuanian printings in the 19th century among other publications of mass demand as calendars, catechisms, prayer-books, books of songs, today became an unique part of Lithuanian printed heritage. That was especially characteristic for the Lithuanian ACBbooks of Lithuania Major and Lithuania Minor3 of the first part of the 19th century. An anonymous ABC-book Moksłas skaytima raszta Lietuwiszka (1759–1867) published for Lithuania Major population was reissued 76 times. An ABC-book Naujas pibelis prepared by a priest and superintendent of Karaliaučius Johann Gottlieb Weiss (1762–1819) and addressed to Lithuanians living in Lithuania Minor was published 13 times4. No copy of the most of the editions survived till our days, and the ones that did survive are considered as unique or rare copies in the Lithuanian classification of rarities. A copy of Naujas pibelis (RB. 23. a. 4804) at the British Library in London is a unique example of Johann Gottlieb Weiss ABC-book edition that was not yet recorded in the publications of the Lithuanian national bibliography. The comparative analysis of the British Library copy and other three copies of the ABC-book editions that were issued before 18505 denies speculations that the British Library copy could be printed in 1795. According to the peculiarities of its contents and polygraphic design it resembles most the examples of editions of the third to fifth decades of the 19th century. Analysis of the book de visu also confirms the fact that it is a copy of unknown edition of the ABC-book prepared by Johann Gottlieb Weiss, but not a work of supposedly Johann Friedrich Zöllner as it is recorded in the catalogue of the British Library. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11696
Updated:
2018-12-17 11:57:57
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: