Archyvistikos samprata, objektas, uždaviniai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archyvistikos samprata, objektas, uždaviniai
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, p. 22-52
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Archyvai / Archives; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europos ir kitose šalyse archyvistika kaip mokslas nuėjo ilgą raidos kelią. Mūsų šalyje archyvistikos, kuri XX amžiuje buvo sudedamoji kitos valstybės archyvistikos dalis, padėtis iš esmės pasikeitė 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę - archyvistika tapo ne istorijos, o komunikacijos ir informacijos mokslų integralia dalimi. Straipsnyje Vakarų Europos ir kitų šalių archyvų tyrėjų darbų pagrindu nagrinėjama archyvistikos samprata. Daugiausia dėmesio skiriama jos objekto, uždavinių ir metodų aspektams, pastaruosius vertinant pagal T. Thomasseno publikacijose išskirtus archyvistikos aspektus, analizuojama archyvistikos vidinė struktūra, akcentuojamas jos tarpdalykinis pobūdis ir ryšys su kitais mokslais - istorija, informacijos mokslais ir kt. Aptarus Lietuvoje ir užsienyje vartojamus terminus straipsnyje teigiama, kad archyvistiką galima apibrėžti kaip visumą idėjų apie asmenų ar organizacijų dokumentų prigimtį, jų valdymo ir saugojimo principus ir metodus. Straipsnyje išskiriami esminiai Lietuvos archyvistikos raidos etapai ir pagrindinės tyrimų kryptys, aptariamos archyvistikos įtvirtinimo instituciniu lygmeniu tendencijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archyvistikos istorija; Archyvistikos metodologija; Archyvistikos uždaviniai; History of archivistics; Methodology of archivistics; Objectives of archivistics.

ENArchivistics has long traditions in Western Europe, whereas in Lithuania it was a part of other countrys archyvistics for a long time. After the restoration of independence in 1990, the situation of archivistics has been changing rapidly in Lithuania. It has become an integral part of Communication and information science instead of being part of history. On the ground of the articles written by archives researchers from West European, English speaking countries and Russia, the concept and development of archivistics are reviewed in the article. Research on archivistics definition has been made as well as the main aspects of its development (from point of view of its object, objectives and methods) have been indicated here. The above mentioned aspects have been considered according to Theo Thomassen attitude towards the development of archivistics. The structure of the archivistics and its relations with other sciences (history, information sciences, law, sociology etc.) are revealed in the article. The interdisciplinary character of archivistics has been shown here too. It has also been discussed how the archivistics has been fixated on the institutional level as well. There is a lack of research on archivistics concept in Lithuania. After the research on definitions used both here and abroad, it should be noted that archivistics in Lithuania might be characterized as the whole of ideas about nature of records created by persons and organizations; principles and methods of management, preservation and research of such a records.The stages of the development of the archivistics and the main research tendencies in Lithuania are indicated in the article. It has been pointed out that archivistics is represented by public organizations in Lithuania and is itself being represented by taking part in the work of international organizations. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Prieiga prie dokumentų valstybės archyvuose : teoriniai aspektai / Danutė Kontrimavičienė. Knygotyra. 2012, t. 58, p. 136-159.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11694
Updated:
2018-12-17 11:57:57
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: