Vilhelmas Žanas Burkevičius - knygos veikėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilhelmas Žanas Burkevičius - knygos veikėjas
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 48, 251-277 p
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Knygos / Books; Pedagogika / Pedagogy; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTBibliofilija yra svarbi tautos kultūros dalis, tačiau Lietuvos bibliofilijos istorija iki šiol nebuvo tinkamai ištyrinėta. Šiame darbe nagrinėjama knygų kolekcininko Vilhelmo Žano Burkevičiaus veikla. Darbo tikslas yra išanalizuoti jo publikuotus ir nepublikuotus darbus. V. Ž. Burkevičiaus darbų analizė patvirtina teiginį, kad jo veiklos esmė atspindi pagrindines XX a. pirmosios pusės bibliofilijos tendencijas. Jo darbams turėjo įtakos sudėtingos ir prieštaringos Lietuvos kultūrinio ir politinio gyvenimo sąlygos. Bibliofiliniai jo interesai atspindėjo profesinius ir asmeninius interesus. V. Ž. Burkevičius bibliofilinę veiklą derino su knygotyrine veikla: parašė darbų spaudos, knygos kultūros ir bibliofilijos istorijos temomis. Savo darbuose jis aptarė rašto būklę spaudos draudimo laikotarpiu, įvairių bibliotekų (viešųjų ir asmeninių) istoriją ir tvarkymą, XXVII knygos mėgėjų draugijos istoriją. V. Ž. Burkevičius aprašė savo asmeninės bibliotekos istoriją ir sandarą, domėjosi knygos vieta modernioje visuomenėje. V. Ž. Burkevičius teigė, kad knygą greit išstums pažangesnės informacinės technologijos, tokios kaip radijas. Toliau nagrinėjant V. Ž. Burkevičiaus asmenybę ir veiklą būtų labai svarbu atkurti jo asmeninės bibliotekos sudėtį, nes tai atverstų dar vieną nežinomą Lietuvos bibliofilijos istorijos puslapį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Biografija; Bibliotekos; Asmeninės bibliotekos; Viešosios bibliotekos; Bibliofilija; Bibliofilai; Teisės literatūra; Pedagogikos literatūra; Knygos kultūra; Straipsniai; Draugijos; Biography; Libraries; Private libraries; Public libraries; Bibliophily; Bibliophiles; Law literature; Pedagogics literature; Book culture; Bibliography; Articles; Societies.

ENBibliophilia is the important part of the national culture, but the history of Lithuanian bibliophilia was not studied enough yet. In this work the activity of book collector Vilhelmas Žanas Burkevičius is examined. The tasks of this work is to analyse his works (also published or not). The analysis of activity of V. Ž. Burkevičius confirmes the supposition that the character of his activity reflects basic tendencies of the first half of XXth century bibliophilia. His work was influenced by complicated and contradictory conditions of Lithuanian political and cultural life. His bibliophilical interests reflected his proffesional and personal interests. V. Ž. Burkevičius harmonized his bibliophilical activity with the activity of book science: wrote some works on press, book culture and the history of bibliophilia. In his works he talked about the script in the times of the ban of the press, the history and organization of various libraries (public and personal), the history of Lithuanian bibliophilical society XXVII knygos mėgėjai. V. Ž. Burkevičius described the history and structure of his own personal library. He was also interested in the place of the book in modern society. V. Ž. Burkevičius considered that the book is going to die because of more improved information technologies (then it was radio). This sentence is often repeated and nowadays in due to television and computer technologies. Continuing this work is very important to make complete descriptions of the funds of private libraries, because only this can give the rich material for the history of the bibliophilia in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11690
Updated:
2018-12-17 11:57:56
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: