Lietuvių antroponimai : sąveika su kitų baltų vardais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių antroponimai: sąveika su kitų baltų vardais
Alternative Title:
Lithuanian anthroponyms: interface between other Balts names
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 175-180
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos istorija / Language history; Semantika / Semantics; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami dvikamieniai baltiškos kilmės lietuvių vardai. Iki šiol išlikę senieji baltų kilmės vardai sudaro seniausią dabartinių lietuviškų vardų sluoksnį. Dvikamieniai vardai buvo daromi suduriant vardinius žodžius. Daugumos senųjų baltų dvikamienių vardų etimologinė reikšmė neaiški, tačiau kai kurių naujesnių vardų reikšmę nesunku suprasti, pavyzdžiui: Tautginas (tautos gynėjas), Gintautas (ginantis tautą), Viskantas (visa pakenčiantis). Straipsnyje aptariama populiariausių senųjų lietuviškų dvikamienių asmenvardžių etimologija. Lietuvius, latvius ir prūsus nuo seno jungė glaudūs ryšiai, todėl ir jų kalbose yra išlikusių bendrų senųjų asmenvardžių. Didžiąją dalį straipsnyje aptartų senųjų lietuvių vardų galima atrasti ir kaimynų latvių vardyne. Iš lietuvių į latvių vardyną daugiausia atkeliavo senieji Lietuvos kunigaikščių vardai: Algirts, Aldona, Alda, Biruta, Danute, Daumants, Gedimins, Gintauts, Keistutis, Lengvins, Margers, Mindaugs, Montvils, Narimunts, Ringauds, Svirtigailis, Tautvilis, Trainats, Traidenis, Vikints, Vaišvilks, Vidmunts, Vitauts. Senieji baltų vardai atspindėjo baltų tautų gyvenimo būdą, dvasines vertybes, pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą. Populiariausių senųjų dvikamienių lietuvių vardų semantinė analizė parodė, kad svarbiausios vertybės, atsispindėjusios varduose – meilė savo tautai ar kraštui, karingumas, išmintingumas, vaišingumas, rimtis ir kantrumas. Skirtingai nuo senųjų dvikamienių lietuvių vardų šiuolaikinių vardų etimologija nebėra svarbi. Vardo originalumas, skambumas ir mada – pagrindiniai asmenvardžių parinkimo kriterijai.Reikšminiai žodžiai: Antroponimai; Baltų kalbos; Etnologija; Istorinė kalbotyra; Lietuvių antroponimai; Onomastika; Semantinė analizė; Vardai; Anthroponyms; Baltic languages; Ethnology; Historical linguistics; Lithuanian; Lithuanian anthoponyms; Names; Onomastics; Semantic analysis.

ENLithuanian anthrponymy reflects the mixed elements of different epochs and various origins. The long-century experience of Lithuanians there's encoded in the old names. The traces of historic, cultural, politic events and changes in the world outlook, religion, and the latest modes become evident in anthrponymy. The ancient Lithuanians, like the old Prussians and Latvians, had only individual name for each person. This one name system was inherited from Primitive Indo-European and it was popular until 15th century. The personal names were formed by compounding two-word roots into one so called two-stem name, and mostly of noble meaning. The semantic analysis of the old two-stemmed Lithuanian person's names allows us to present the main values of the ancient Lithuanians, as well as, the other Baits. Love for native land, the light, hospitality, sobriety, the wisdom, and the patience are encoded in the old Lithuanians names. Lithuanian names in modern times are frequently just the names, a plain sound without meaning. The following names selection criteria are used in modem limes: originality, sonority, and the latest fashion of names. [text from author]

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11683
Updated:
2018-11-22 15:22:41
Metrics:
Views: 46
Export: