Sociologijos vieta aukštosiose mokyklose tarpukario bei pokario Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologijos vieta aukštosiose mokyklose tarpukario bei pokario Lietuvoje
Keywords:
LT
Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - trumpai apžvelgti sociologijos kaip mokslinės disciplinos atsiradimą bei įsitvirtinimą Lietuvos aukštosiose mokyklose tarpukario bei pokario Lietuvoje. Tai aktualu, nes sociologija vis labiau populiarėja, o išsamesnės studijos apie jos raidą Lietuvoje neturime. Sociologijos kaip mokslinės disciplinos įteisinimo pradžia - 1918 m. antroji pusė. 1922 m. įkurtame Kauno universitete, Teologijos ir filosofijos fakultete sociologai turėjo savo katedrą. 1940 m. jau SSRS okupuotoje Lietuvoje atkurtas Vilniaus universitetas, į kurį perkelta dalis fakultetų iš Kauno. 1940 m. liepos 16 d. pirmuoju universiteto reformos aktu likviduotas Teologijos ir filosofijos fakultetas. Kartu nutrauktas ir sociologijos dėstymas. 1941 m. vokiečių okupuotoje Lietuvoje VDU atkurtas Teologijos ir filosofijos fakultetas bei Sociologijos katedra. Tačiau 1943 m. kovo 15 d. vokiečiai universitetą uždarė. Pokario metais sociologinių tyrimų ėmėsi pavieniai asmenys, ilgainiui ėmė kurtis atskiri sociologų padaliniai Lietuvos aukštosiose mokyklose ir Lietuvos MA. Sociologija atgimsta VI deš. Tuo metu pradedamos kurti sociologinių tyrimų laboratorijos Lietuvos aukštosiose mokyklose. 1964–1965 m. MA įkuriamas Filosofijos, sociologijos ir teisės skyrius, peraugęs į FST institutą. Atkūrus nepriklausomybę aukštųjų mokyklų studijų programose atsirado vietos ir sociologijai. Įkuriamos sociologijos katedros. Pradėti rengti sociologijos bakalaurai, magistrai, doktorantai.Reikšminiai žodžiai: Sociologija Lietuvoje; Sociologijos raida Lietuvoje; Sociologijos istorija; Sociologiniai tyrimai Lietuvoje; History of sociology; Social research in Lithuania.

ENThe purpose of the article is an overview of the emergence of sociology as a scientific discipline and its establishment in Lithuanian higher education institutions in the inter-war and post-war periods. It is relevant because sociology becomes increasingly more popular and no detailed study about its development is available in Lithuania. Sociology as a scientific discipline was legitimised in the late 1918. Sociologists had their department in the Faculty of Theology and Philosophy at Kaunas University, established in 1922. In 1940, in Lithuania already occupied by the USSR, Vilnius University was restored where some of faculties were moved from Kaunas. The Faculty of Theology and Philosophy was liquidated by the first University reform act 16 July 1940. Teaching of sociology was also terminated. The Faculty of Theology and Philosophy and the Department of Sociology were restored in Vytautas Magnus University in Lithuania occupied by Germans in 1941. However, Germans closed university 15 March 1943. Individual persons performed sociological research after the war, over time separate sociologic units started establishing in Lithuanian higher education institutions and Lithuanian Academy of Sciences. Sociology was reborn in the 50s. At the time, the establishment of sociologic research laboratories started in Lithuanian higher education institutions. In 1964–1965, the Division of Philosophy, Sociology and Law, which later became the Institute of Philosophy, Sociology and Law, was established in the Academy of Sciences. After restoration of independence, sociology found its place in the study programmes of higher education institutions. Establishment of the departments of sociology and award of Bachelor’s, Master’s and PhD degrees in sociology started.

ISSN:
2029-1566
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11680
Updated:
2013-04-28 17:19:54
Metrics:
Views: 10
Export: