Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų įnašas į pensininkų pajamų nelygybę Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų įnašas į pensininkų pajamų nelygybę Lietuvoje
Alternative Title:
Contribution of state social insurance old-age pensions to income inequality of Lithuanian pensioners
In the Journal:
Gerontologija. 2004, t. 5, Nr.3-4, p. 103-112
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio problema remiasi nuostata, kad pensininkų pajamų nelygybės lygio minimizavimas yra svarbus socialinės politikos tikslas, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Pagrindinis tikslas: nustatyti valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų įnašą į pensininkų pajamų nelygybę Lietuvoje. Keliami uždaviniai: 1. Teorinis problemos pagrindimas; 2. Vidutinių pajamų pagal pajamų šaltinius pokyčių analizė. 3. Pensininkų pajamų pasiskirstymo nelygybė. 4. Atskirų pajamų šaltinių įnašas į pensininkų pajamų nelygybę. Remiamasi Lietuvos statistikos departamento namų ūkių biudžetų tyrimų 1996–2002 m. duomenimis. Nelygybei matuoti naudojamas Gini koeficientas. Kai kurių pensininkų pajamų sudedamųjų dalių įnašui į pajamų nelygybę įvertinti pasitelkiama multidimensinė pajamų nelygybės analizė, kuri apima „nuoseklų“, „skaidymo“ ir „ribinį“ metodus. Tyrimo metu išaiškėjo, kad Lietuvos pensininkų disponuojamų pajamų pagrindinis šaltinis yra valstybės išmokos, iš kurių didžiausia senatvės pensija. Vidutinės disponuojamos pajamos 1996–2002 m. išaugo dėl senatvės pensijų didėjimo. Didžiausia pajamų nelygybė pagal Gini koeficientą buvo 1996 m., sumažėjo 1998 m. ir išliko pastovi iki 2002 m. Visi trys pajamų šaltinių įnašų matavimai aiškiai parodė, kad didžiausias įnašas į pajamų nelygybę tenka pajamų šaltiniams iš rinkos: pajamoms iš žemės ūkio, darbo pajamoms ir kitoms privačioms pajamoms, tuo tarpu valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos atlieka išlyginamąjį vaidmenį pajamų pasiskirstyme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pensijų sistema; Pensijinė išmoka; Pajamų paskirstymas; Pajamų nelygybė; Pension scheme; Pension benefit; Income distribution; Income inequality.

ENThe article is based on the assumption that bridging the income inequality gap between the retired members of population is an important goal of social policy during Lithuania’s integration into the European Union. The key aim: identify the impact of state social insurance old-age pensions on inequality of income of retired population in Lithuania. Objectives: 1. theoretical substantiation of the problem; 2. Analysis of changes in average income by sources of income. 3. Inequality of income distribution among pensioners. 4. impact of individual sources of income into inequality of income of the retired members of population. On the basis of the findings of the household income study conducted by the Department of Statistics for 1996–2002, inequality is measured by Gini coefficient. To identify the impact of constituent elements of income of several members of the retired population on general inequality of income distribution, a multidimensional analysis of income inequality is applied. The findings: the key source of income for pensioners is state pensions of which the largest one is an old-age pension. The largest inequality of income in terms of the Gini coefficient was recorded in 1996, it dropped in 1998 and remained stable until 2002. The most significant impact on income inequality is played by income from agricultural activities, income from work and other private sources of income, whereas the state social insurance old-age pension serves as an equaliser in income distribution.

ISSN:
1392-9062
Related Publications:
Lietuvos socialinio draudimo kompensuojamoji gerovė lyginant su ES šalimis / Daiva Skučienė, Artūras Gataūlinas. Socialinis darbas. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 301-314.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1168
Updated:
2013-04-28 15:26:16
Metrics:
Views: 57
Export: