Istorinės atminties virsmai ir medijos: vertybių hierarchijos konfliktas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinės atminties virsmai ir medijos: vertybių hierarchijos konfliktas
Alternative Title:
Transformations of historical memory and the media: the conflict of the hierarchy of values
Keywords:
LT
Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros politika / Cultural policy; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTLietuvių tautinės valstybės modelio atgimimas XX a. pabaigoje tiesiogiai siejosi su esminiais istorinės atminties virsmais. Juose išskirtinis vaidmuo teko tradiciniams žiniasklaidos kanalams – laikraščiams, radijui, televizijai ir sparčiai augančiai interneto įtakai, kuri šalyje kompensuoja mažėjantį laikraščių skaitymą. Antrą kartą Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pasitelkiant pirmosios nepriklausomybės ideologinius modelius, prasidėjo šalies kultūros istorijos ir su ja susijusios istorinės atminties perrašymas. Šiame procese didelė reikšmė teko įvairių partijų ir verslo grupių veikiamoms medijoms. Senos, neretai aktualumą praradusios į tautinės valstybės modelį orientuotos istorinės ir kultūrologinės literatūros perleidimo srautas ir naujų provakarietiškų ideologinių nuostatų sklaida televizijoje skatino sovietinės vertybių hierarchijos sistemos nuvainikavimą ir istorinės atminties perkonstravimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė atmintis; Lietuvių kultūra; Medijos; Tautiškumas; Vertybės; Historical memory; Lithuanian culture; Media; Nationalism; Values.

ENGeneral consensus of the contemporary mass media is that the return of religion has emerged as the most important factor in global politics and culture today. The aim of this text is to challenge the problem of the actualization of religious visualization in the public life. The otherness of religious appearance, public demonstration of religious symbols and rituals became object of restrictive and prohibitive acts in a number of the European countries. This article addresses the contexts in which such imagery appears, the specific uses to which it is put, and differences between the representations of Western and Eastern religious traditions. The author examines this nowadays situation in the context of European and Lithuanian historical analogues, cultural adaptation, its borders, and dialogue and compromise possibilities between various cultural traditions. Also article is devoted to such problems as multiculturalism, secularisation and ambiguity of their interpretation. [From the publication]

ISBN:
9786094270628
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11667
Updated:
2020-09-08 16:57:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: