Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie
Publication Data:
Wilno : Artprint, 2011.
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Wprowadzenie — Kwestie teoretyczne — Zagadnienia wprowadzające — Przegląd kluczowych pojąć i zagadnień teoretycznych: Zagrożenia dla mniejszości; Zagrożenia powodowane przez mniejszość; Problem definicji mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym; Definicja mniejszości narodowych na gruncie prawa litewskiego — Podłoże historyczne. Rys demograficzny. Polityka władz litewskich wobec mniejszości narodowych — Sytuacja społeczna i prawna poszczególnych grup narodowych na Litwie do XX w. — Sytuacja społeczna i prawna mniejszości narodowych na Litwie od początku XX w. do czasu odzyskania niepodległości w 1991 r.: Litwa jako pełnoprawny podmiot stosunków międzypaństwowych; Przegląd poszczególnych praw mniejszości narodowych na Litwie w latach 1918-1940 — Rys demograficzny — Regulacje prawne i polityka władz Państwa Litewskiego wobec mniejszości narodowych — Międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych — Postanowienia dotyczące mniejszości narodowych w międzynarodowych aktach prawnych obowiązujących Litwą: Regulacje mniejszościowe przyjęte w ramach ONZ; Regulacje mniejszościowe przyjąte w ramach Rady Europy; Regulacje mniejszościowe przyjęte w ramach Unii Europejskiej; Regulacje mniejszościowe przyjąte w ramach KBWE/OBWE — Ustawodawstwo wewnętrzne Litwy dotyczące praw mniejszości narodowych — Znaczenie porozumień dwustronnych dla ochrony mniejszości narodowych — Postanowienia dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych w umowach bilateralnych Litwy — Instytucjonalna ochrona praw mniejszości narodowych —Międzynarodowa i ponadnarodowa instytucjonalna ochrona praw mniejszości narodowych: System ochrony w ramach ONZ; System ochrony w ramach Rady Europy; Mechanizmy ochrony praw człowieka w ponadnarodowym systemie Unii Europejskiej; Mechanizmy ochrony w ramach systemu KBWE/OBWE; Ochrona instytucjonalna w ramach innych porozumień miądzynarodowych; Międzynarodowa pozarządowa ochrona praw mniejszości narodowych — Wewnątrzpaństwowa instytucjonalna ochrona praw mniejszości narodowych — Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie — Prawo do zachowania i przejawiania tożsamości narodowej. Kwestia podwójnego obywatelstwa: Zagadnienie prawa do zachowania i przejawiania tożsamości narodowej; Kwestia podwójnego obywatelstwa w prawie litewskim; Prawo do używania jązyka mniejszości narodowej — Realizacja prawa do pisowni imion i nazwisk w języku mniejszości narodowej: Rys prawny; Przegląd aktualnej sytuacji w kwestii prawa do pisowni imion i nazwisk w jązyku ojczystym — Prawa związane z oświatą i szkolnictwem mniejszości narodowych: Rys prawny; Prawo do zakładania i prowadzenia prywatnych instytucji oświatowych; Prawo do nauki języka ojczystego mniejszości narodowej; Prawo do pobierania nauki w języku ojczystym mniejszości narodowej; Obcojęzyczne szkolnictwo wyższe na Litwie; Wnioski — Prawo do kultu religijnego — Wolność wyrażania opinii. Prawo dostępu do publicznych środków masowego przekazu oraz prawo do zakładania własnych: Rys prawny; Faktyczna realizacja przez mniejszości narodowe prawa do posiadania mediów w języku ojczystym; Wnioski — Realizacja prawa do uczestniczenia w życiu politycznym państwa: Rys prawny i charakterystyka ogólna; Faktyczna realizacja praw politycznych przez mniejszości narodowe na Litwie; Wnioski —Prawo do zakładania i utrzymywania własnych organizacji, w tym stowarzyszeń: Rys prawny; Faktyczna realizacja prawa do zakładania i utrzymywania własnych organizacji; Wnioski — Prawa własnościowe. Kwestia reprywatyzacji ziemi — Podsumowanie — Bibliografia.
Keywords:
LT
Etninės religinės grupės / Ethnic religious groups; Pilietybė / Nationality; Tarptautinė teisė / International law; Žmogaus teisės / Human rights.
Other Editions:
Teisinė tautinių mažumų padėtis Lietuvoje Vilnius : Artprint, 2012. 239 p
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Dviguba pilietybė; Mažumų teisės; Tautinių mažumų teisinis statusas; Tautinių mažumų teisių apsauga; Tautinės mažumos; Valstybinė kalba; Žmogaus teisės; Dual citizenship; Ethnic minority; Human rights; Legal status of national minorities; National minorities; Protection of the national minorities rights; Rights of minorities; State language.

ISBN:
9786099518114; 9786099518121
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11651
Updated:
2023-11-09 09:43:38
Metrics:
Views: 17
Export: